Hiphop in Vlaanderen

Een Sociologische Analyse

 

Steven Vanden Broucke

 

Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociologie

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. John Vincke
Commissarissen: Prof. John Vincke, Fréderic Vandermoere en Maya Caen

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord.

 

Inleiding.

 

Deel 1. Hiphop: Ontstaansgeschiedenis.

    1. Sociale, politieke en economische ontstaanscontext van hiphop.

    2. Graffiti.

    3. DJ’en.

    4. Rap.

    5. Breakdance.

 

Deel 2. Theorie.

    1. Structure versus agency.

    2. Integratie van structure en agency: Theorie.

        2.1. De structuratietheorie van Anthony Giddens.

        2.2. De sociologie van Pierre Bourdieu.

            2.2.1. Habitus, velden, en de cultuursociologie van Pierre Bourdieu.

            2.2.2. Bourdieu’s methodologisch relationisme.

            2.2.3. Bourdieu’s lichaamssociologie en enkele gevolgen.

            2.2.4. Kritieken.

    3. Opzet van een theoretisch kader ter analyse van het hiphopveld.

        3.1. Een herconceptualisering van Bourdieu’s veldtheorie: Begripsbepaling.

            3.1.1. Ideaaltype.

            3.1.2. Structure en agency.

            3.1.3. Habitus.

            3.1.4. Velden.

            3.1.5. Ontstaan van een veld.

            3.1.6. De hiërarchie binnen velden.

            3.1.7. Intersecties van velden.

            3.1.8. Overheersing van velden.

            3.1.9. Macht, gezag, discipline en kapitaal.

        3.2. The reproduction of agency.

        3.3. Specifieke agency-reproducerende velden.

    4. De overheersing van het economisch-kapitalistische veld.

 

Deel 3. Sociologische analyse van hiphop als een veld.

    1. Onderzoeksvraag.

    2. Methodologie.

        2.1. Waarnemingsmethode.

        2.2. Selectie van de respondenten.

        2.3. Dataverwerkingsmethode.

    3. Analyse van het ontstaan van hiphop als een veld.

    4. Analyse van de evolutie van het hiphopveld.

        4.1. Commercialisering en geografische verspreiding van het hiphopveld.

        4.2. Gevolgen van de commercialisering en de geografische verspreiding voor het hiphopveld.

    5. Analyse van het hedendaagse Vlaamse hiphopveld.

        1) Welke groepen van personen bevolken het hedendaagse hiphopveld in Vlaanderen?

        2) Welk spel wordt gespeeld binnen het hedendaagse Vlaamse hiphopveld?

        3) Wie bepaalt de regels binnen het hedendaagse Vlaamse hiphopveld?

        4) Hoe verhoudt het Vlaamse hiphopveld zich tegenover het economische veld?

        5) Hoe percipiëren de Vlaamse hiphoppers hun eigen Vlaamse hiphopveld?

        6) In welke mate is het hiphopveld een agency-reproducerend veld?

 

Deel 4. Discussiesessie.

 

Deel 5. Besluiten.

 

Nabeschouwing: De reflexieve sociologie.

 

Referenties.

 

home lijst scripties inhoud volgende