Hiphop in Vlaanderen. Een Sociologische Analyse. (Steven Vanden Broucke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord.

 

Graag wil ik hier enkele mensen bedanken die mij op één of andere manier hebben bijgestaan in de uitwerking van deze thesis. Het is een zware maar aangename rit geworden en het was Professor dr. Johny Vincke die mij hierin heeft begeleid. Een grote dank gaat dan ook uit naar hem voor de vrijheid die hij me bood tijdens de uitwerking van dit geheel, als ook voor het nalezen, het evalueren en de krachtdadige bijsturingen op momenten waarin ik het spoor bijster was. Mijn commissaris Frédéric Vandermoere wil ik bedanken voor het nalezen en de zeer inspirerende opmerkingen bij dit werk, als ook Maya Caen voor het engagement bij het lezen en evalueren van dit werk.

Ik wil hier ook graag mijn familie bedanken voor hun steun en de vele aanmoedigingen. Speciaal wil ik daarbij mijn ouders in de bloemetjes zetten voor de mogelijkheid die zij me gaven om verder te studeren, en natuurlijk ook voor zoveel meer.

Verder wil ik ook alle vrienden en vriendinnen bedanken voor hun constante bereidheid mij van enige ontspanning te voorzien, in perioden waarin dit hoogst nodig was. Speciale dank gaat hier uit naar mijn huisgenoten Jelle en Pj, de geburen Telly, Gijs, Steven, Jean en David, als ook Lagaff, Kim, Olivier, Rakou, Sepappe, Evelien, Jef, Nele, Dobby, Ismael, Baeze, Koen, Party Baertie en Sem.

Niet te vergeten hebben ook verschillende mensen zich ingezet om dit werk na te lezen op inhoudelijke en grammaticale fouten. Mijn grote dank gaat daarvoor uit naar Marleen, mijn zus Joke, en Stefaan.

Een speciaal persoon die ik wil bedanken is mijn vriendin Elke Viaene. Zij was het die mij via haar onweerstaanbare kwaliteiten op de meest onmogelijke momenten van de nodige liefde, toewijding, inspiratie en aansporingen voorzag. Zonder haar was dit werk dan ook haast ondenkbaar op de bevredigende manier geëindigd zoals nu het geval is.

 

Tenslotte wil ik de hiphopgemeenschap en de geïnterviewden in het bijzonder bedanken. Het zijn zij die de inhoud van dit werk grotendeels inspireerden en uitleven in hun alledaagse wereld. Keep it up!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende