Het internationale bergbeleid.

Maarten Van den Eynde

Paper International and European Environmental Law

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven
(faculteit Politieke wetenschappen)
(2003-2004)
 

Professor K. De Ketelaere

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1. Internationale context

    1.1. Aanloop naar de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992)

    1.2. Hoofdstuk 13 van Agenda 21

        1.2.1. Betekenis van hoofdstuk 13

        1.2.2. Inhoudelijke bespreking van hoofdstuk 13   

            1.2.2.1. Overzicht

            1.2.2.1. Programma-area A: Genereren en versterken van kennis over de
                            ecologie en duurzame ontwikkeling van bergecosystemen.

                a. Basis voor actie

                b. De doelstellingen

                c. Activiteiten

                d. Implementatiemiddelen

                e. Intermediaire conclusie

            1.2.2.1. Programma-area B: Het promoten van geïntegreerde waterscheidingontwikkeling
                            en het ontwikkelen van alternatieve levenswijzen.

                a. Basis voor actie

                b. De doelstellingen

                c. Activiteiten

                d. Implementatiemiddelen

    1.3. Implementatie van Agenda 21

    1.4. Het International Year of Mountains van de VN: 2002

        1.4.1. Inleiding

        1.4.2. Bespreking van de Bronnen

            1.4.2.1.  De aanloop

            1.4.2.2. Het International Year of Mountains

    1.5. Conclusie: principes en accenten van het internationale beleid van bergen

 

Hoofdstuk 2. De Alpiene Conventie van 1991

    2.1. Internationale context en politieke betekenis van de Conventie

        2.1.1. Botsende belangen vanuit een milieu-ethisch perspectief

        2.1.2. De politieke context

    2.2. Juridische bronnen

        2.2.1. De Raamwerkconventie

            2.2.1.1. Het tot stand komen, de ratificaties en de opzegging of verbreking

            2.2.1.2. De inhoudelijke kenmerken

                a. Parallellen met Agenda 21

                b. Het belang van wetenschappelijk onderzoek en verdere samenwerking (artikel 3 en 4)

                c. Conferentie van de partijen (artikel 5, 6 en 7)

                d. Het Permanente Comité (artikel 8)

                e. Het permanente secretariaat (artikel 9 en annexen)

        2.2.2. De protocollen

            2.2.2.1. Inleiding

            2.2.2.2. Het tot stand komen, de ratificaties en het van kracht gaan

            2.2.2.3. De overeenkomsten tussen de acht inhoudelijk protocollen

            2.2.2.4. De verschillen tussen de acht inhoudelijke protocollen

                a. Aménagement du territoire et dévelopment durable territoriale

                b. Protection de la nature et entretien des paysages

                c. Agriculture de montagne

                d. Forêts de montagne

                e. Protection du sols

                f. Tourisme et loisir

                g. Energie

                h. Een geval apart: het protocollen “transport”

            2.2.2.5. Het Protocol inzake de geschillenregeling

    2.3. Conclusie

 

3. Conclusie

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende