Politiek Wantrouwen In De Lage Landen.

 

Bram Vanhoutte

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Sociologie.

Academiejaar: 2003-2004

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Dr. A. Derks

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 : Wantrouwen in het Politieke Systeem

    1.1. Een schets van de evolutie van het politieke wantrouwen in  BelgiŽ en Nederland

         1.1.1. BelgiŽ

         1.1.2. Nederland

 

    1.2. De kloof met de burger in BelgiŽ en Nederland

         1.2.1. Indicatoren van de kloof tussen burger en politiek

             1.2.1.1. Verkiezingsopkomst   

             1.2.1.2. Wisselende kiezers

             1.2.1.3. Voorkeurstemmen

             1.2.1.4. Ledenaantallen

             1.2.1.5. De kloof onderzocht

         1.2.2. Het dichten van de kloof

             1.2.2.1. Partijvernieuwing

             1.2.2.2. Institutionele vernieuwing

             1.2.2.3. Populisme

    1.3. Populistisch rechts in BelgiŽ en Nederland

         1.3.1. Gelijkenissen van het Vlaams Blok, Front National en Lijst Pim Fortuyn

             1.3.1.1. Houding tegenover migranten

             1.3.1.2. Het misdaadcomplex

             1.3.1.3. Populisme en demagogisch discours

             1.3.1.4. Nuancering

         1.3.2. De verschillen

             1.3.2.1. Het Vlaams Blok

             1.3.2.2. Het Front National

             1.3.2.3. De Lijst Pim Fortuyn

 

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader

    2.1. Wat is Wantrouwen?

         2.1.1. Luhmann en vertrouwen

         2.1.2. Giddens en vertrouwen

         2.1.3. Gebruikte definitie

    2.2. Systeemvertrouwen in de praktijk: politiek en ontgoocheling

         2.2.1. Theoretische belemmeringen

         2.2.2. Zonder kompas: laaggeschoolden in de kenniseconomie.

         2.2.3. Zingevend vertrouwen

         2.2.4. Het morrende volk

         2.2.5. Wantrouwen en Autoritarisme

 

Hoofdstuk 3 : Hypotheses en operationalisatie

    3.1 Hypothese 1

    3.2 Hypothese 2

    3.3 Hypothese 3

    3.4 Hypothese 4

    3.5 Hypothese 5

    3.6 Hypothese 6

    3.7. Data

    3.8 Principale Componentenanalyse

         3.8.1. Principale component

         3.8.2. Missing Values

 

Hoofdstuk 4 : Analyse

    4.1. Regionaal Wantrouwen?

         4.1.1. Regionale verschillen in het niveau van vertrouwen

         4.1.2. Tevredenheid met de nationale/federale overheid

         4.1.3. Tevredenheid met de huidige toestand van de economie

         4.1.4. Het geval WalloniŽ

 

    4.2. Wantrouwen en de klassieke sociologische veranderlijken  geslacht, leeftijd,
                    levensbeschouwing, inkomenscategorie en onderwijsniveau

    4.3. Wantrouwen en subjectieve tevredenheid

    4.4. Wantrouwen en Autoritarisme

         4.4.1 Vertrouwen over de partijen heen

             4.4.1.1 Vlaams gewest

             4.4.1.2. Waals gewest

             4.4.1.3. Nederland

         4.4.2 Evaluatie van immigratie als indicator voor wantrouwen

             4.4.2.1. Descripitieve analyse

    A. Politiek wantrouwen en houdingen tegenover immigratie in economische context

    B. Wantrouwen en immigratie in de context van werkgelegenheid.

    C. Houdingen tegenover immigratie in de context van sociale rechten en  plichten

    D. Houdingen tegenover immigranten in criminele context

    E. Houdingen tegenover immigranten in culturele context

    F. Houdingen tegenover migranten in algemene context

             4.4.2.2. Welke houdingen spelen de grootste rol in het niveau van vertrouwen ?

         4.4.3. Wantrouwen en Veiligheidsgevoel

             4.4.3.1. Descriptieve analyse

             4.4.3.2. Multivariate analyse

 

Hoofdstuk 5 : Eindmodel

 

Hoofdstuk 6: Conclusies

 

Bibliografie

 

Bijlage

 

home lijst scripties inhoud volgende