Het testen van receptieve woordenschatkennis.

 

Marlon Hommersom

Doctoraalscriptie
Universiteit Utrecht
Faculteit der Letteren
Opleiding: Taal en cultuurstudies
Specialisatie: Taalonderwijskunde

September 2003

Scriptiebegeleider: Hans Van de Velde
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. Inleiding

    1.2 Indelingen van woordenschatkennis

        1.2.1 Breedte van woordkennis versus diepte van woordkennis

        1.2.2 Receptieve woordkennis versus productieve woordkennis

        1.2.3 Algemene woordkennis versus specifieke woordkennis

 

2. Het ontwikkelen van een woordenschattest

 

3. Receptieve woordenschattests

 

4. Onderzoek naar het testen van receptieve woordkennis

    4.1 Het taalportfolio

    4.2 De ja/nee-test

    4.3 De pvt-test

    4.4 De vertaaltaak

    4.5 De proefpersonen

    4.6 Doel

 

5. De resultaten

    5.1 Het taalportfolio

    5.2 De ja/nee-test

    5.3 De Pvt-test

    5.4 De vertaaltaak

 

6. Bespreking van de resultaten en conclusie

    6.1 De resultaten

    6.2 Conclusie

 

Referenties

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende