De leerkracht tussen norm en praktijk

 Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II

Nele Muys

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De geschiedenis van het secundair onderwijs in België

    1. Wat is onderwijsgeschiedenis?

    2. De geschiedenis van het secundair onderwijs in België

        2.1.Inleiding: korte situatieschets van voor de onafhankelijkheid

        2.2. De geschiedenis van het secundair onderwijs in België: vanaf de onafhankelijkheid tot op heden

            2.2.1. Van 1830 tot 1914-1918

            2.2.2. Het interbellum en WO II

            2.2.3. 1945 tot de invoering van het VSO(~1970)

            2.2.4. De herziening van het schoolpact en het VSO

            2.2.5. Communautarisering van het onderwijs en de invoering van het eenheidstype

            2.2.6. Op weg naar …

 

hoofdstuk 2: geschiedenisonderwijs in relatie tot maatschappij en geschiedeniswetenschappen

 

DEEL I: DE LEERKRACHT GELEID DOOR DE NORM

 

Hoofdstuk 3: Academische lerarenopleiding

    1. Inleiding

    2. Historisch overzicht

    3. Opleiding op de verschillende universiteiten

        3.1. Ugent

            3.1.1. Algemene organisatie en inhoud van een opleiding

            3.1.2. ICL – DLO

            3.1.3. De Academische Initiële Lerarenopleiding Geschiedenis

        3.2. KULeuven

            3.2.1. Algemene organisatie en inhoud van een opleiding

            3.2.2. De Academische Initiële Lerarenopleiding Geschiedenis

        3.3. VUB

            3.3.1. Algemene organisatie en inhoud van een opleiding

            3.3.2.De AcademischeInitiële Lerarenopleiding Geschiedenis

    4. Conclusie

 

Hoofdstuk 4: Overzicht van 6 decennia geschiedenisonderwijs

    1. Wat is didactiek?

    2. Didactische hulpmiddelen

    3. Het leerboek als onderzoeksobject

    4. Historisch overzicht van het geschiedenisonderwijs

        4.1.Voor ‘69

            4.1.1. Korte inleiding

            4.1.2. Theorie: de doelstellingen en inhoud in de leerplannen

            4.1.3. Doelstellingen en inhoud, geformuleerd in het tijdschrift GIO

            4.1.4. Didactiek in tijdschriften en de didactische hulpmiddelen

            4.1.5. Conclusie

        4.2. Geschiedenis, maatschappelijke vorming of sociale vorming: de moeilijke keuze in het VSO

            4.2.1. Korte schets

            4.2.2. Leerplannen

            4.2.3. Didactiek in tijdschriften en de didactische hulpmiddelen

            4.2.4. Conclusie

        4.3. De korte jaren ’90 als overgang…: het eenheidstype

            4.3.1. Korte schets

            4.3.2. Leerplannen

            4.3.3. Didactiek in tijdschriften en de didactische hulpmiddelen

        4.4. Het gebruik van de Eindtermen, een nieuwe start voor de 21ste eeuw

            4.4.1. Inleiding: Eindtermen en Historische Visietekst

            4.4.2. Leerplannen

            4.4.3. Didactiek in tijdschriften en de didactische hulpmiddelen

            4.4.4. Conclusie

 

DEEL II: DE LEERKRACHT VOOR DE KLAS

 

Hoofdstuk 5: Geschiedenisonderwijs in praktijk

    1. Inleiding

        1.1. Waarom enquêtering?

        1.2. De enquête

            1.2.1. De vragenlijst

            1.2.2. De verspreiding

        1.3. Wie bereiken?

            1.3.1. Hoe bereiken?

            1.3.2. Representativiteit

    2. Kritische analyse

        2.1. Verticale analyse

            2.1.1. Algemeen

            2.1.2. Voor ‘69

            2.1.3. VSO (type I)

            2.1.4. Type II

            2.1.5. Eenheidstype

            2.1.6. Eindtermen

            2.1.7. Conclusie

        2.2. Horizontale analyse

    3. Andere onderzoeken die mijn onderzoek hebben bevorderd

 

Hoofdstuk 6: Inspectieverslagen als bron

    1. Geschiedenis van de inspectie

        1.1. De Pedagogische Begeleidingsdienst

            1.1.1. Algemeen

            1.1.1. Het Katholieke Onderwijs

            1.1.2. Gemeenschapsonderwijs

        1.2. Inspectie

        1.3. DVO

    2. Inspectieverslagen

        2.1. Wie was wanneer inspecteur?

        2.2. Inzage van de inspectierapporten

            2.2.1. Inleiding: recht op persoonlijke levensbeschouwing (wet op privacy)

            2.2.2. Inspectieverslagen

 

hoofdstuk 7: de leerkracht tussen norm en praktijk

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 
home lijst scripties inhoud volgende