De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II. (Nele Muys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

1.1. Leerplannen

 

1.1.1. Inleiding

 

Leerplannen zijn officiële documenten, die wijdverspreid zijn. Toch worden ze maar zelden bijgehouden. Het departement onderwijs moest mij doorsturen naar de koepels omdat zij zelf geen leerplannen in bezit hadden. Het katholieke onderwijs bood geen probleem. Bij het gemeenschapsonderwijs was de situatie iets complexer. Bij de oprichting van de ARGO, nu RAGO, koppelde de koepel zich los van het departement. De leerplannen echter hebben ze niet meegenomen.

 

Een uitgebreid archief voor de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs, is het privé-archief van A. Looman. Hij had bijna alle leerplannen ASO en TSO. Vanaf 1982 kan men terecht in de collectie die bewaard wordt in de mediatheek van het RAGO. Tot 1990 is het niet zeker dat alle leerplannen er liggen, maar de collectie wordt steeds uitgebreid. Het grote probleem bij het gemeenschapsonderwijs situeert zich in de jaren ’70-’80, met de invoering van het VSO. Vele leerplannen werden via een omzendbrief aangepast. Deze brieven zijn echter alleen nog te vinden bij leerkrachten die ze zouden bewaard hebben. Dit is bijna zoeken naar een spelt in een hooiberg!

 

Voor het katholiek onderwijs zijn de meeste leerplannen te vinden in het KADOC, onder de inventaris Leerplannen. Indien men een specifiek leerplan nodig heeft is het eveneens mogelijk naar het de Guimardstraat te mailen, of telefoneren. Zij bezorgen u met plezier de leerplannen.

 


 

1.1.2. De leerplannen

 

 

1.2. Handboeken

1.3. Inspectieverslagen

 

Tot het begin van de jaren ’90 werden nog individuele verslagen opgesteld. Nu is er de doorlichting. De leerkracht wordt als een deel van het geheel gezien, en dan ook in dat geheel beoordeeld. Omdat dossiers van leerkrachten te persoonlijk zijn, mochten die niet ingekeken worden. Elke inspecteur houdt die bij, en op het einde van zijn carrière gooit hij die meestal weg. Dossiers uit het VSO, van het katholieke net, zijn anoniem. Daar is het probleem dat er maar 4 bewaard zijn. Dit brengt ook geen soelaas.

 

In het KADOC vinden we onder het fonds van NSKO en het archief Coens enkele dossiers ‘inspectie’. Daar zitten enerzijds agenda’s en verslagen van vergaderingen van inspectie (vooral algemeen), en anderzijds de enquête die afgenomen is in de lagere scholen onder Coens. De inventarissen over de mappen inspectie zijn zeer vaag!

 

1.4. KADOC

 

Deze archiefstukken werden stuk voor stuk ingekeken. Zelden leverden ze iets specifieks op, maar ze droegen bij tot de situering en contextualisering van mijn verhandeling.

 

NVKMO

 

Pedagogisch bureau NSKO

 

Coens Daniel

 

 

2. Literatuur

 

2.1. Onuitgegeven

2.2. Uitgegeven

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende