De leerkracht tussen norm en praktijk. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen na WO II. (Nele Muys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

De vernieuwing roept! De leerplancommissies komen samen, ze brainstormen en gieten alle goede ideeën in een krachtig, nieuw leerplan. Zo ook kwam deze thesis tot stand. De idee rond geschiedenisonderwijs te werken was niet vernieuwend. De gedachte de theorie aan de praktijk te koppelen was dat daarentegen wel. Elk idee krijgt maar vorm door er rond te werken, door er met andere personen over te praten. Een heleboel mensen hebben mij daarbij geholpen.

 

In de eerste plaats zou ik graag mijn promotor bedanken. Hij bracht de idee aan en leidde mij 2 jaar in goede banen. Daarnaast mag ik zeker Sarah niet vergeten. Omdat we rond hetzelfde thema werkten was het aangenamer met twee in de archieven te duiken. We konden elkaar dan ook perfect aanvullen

 

Om een zo correct en volledig mogelijke thesis te schrijven was het noodzakelijk een beroep te doen op personen die de situatie van zeer nabij gevolgd hebben. Zij hebben mijn bronnen zeer goed aangevuld. Daarom zou ik graag volgende personen uitdrukkelijk willen bedanken: Raf De Keyser, Werner Goegebeur, Harry van Velthoven, Antoon De Decker en Frank Simon om hun inbreng voor de aggregatie; Aurèle Looman voor zijn grote verzameling documentatie rond het geschiedenisonderwijs die ik te allen tijde mocht inkijken.

 

Voor het ter beschikkingen stellen van mijn enquête op het internet zou ik graag de vereniging VVLG bedanken.

 

Als laatste, maar zeker niet in het minst, zou ik graag familie en vriend bedanken. Ze hebben mij met raad en daad, en met veel geduld tot op het einde gesteund.

 

Dank u!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende