Evolutie van holdings in BelgiŽ.

 

David Verhasselt

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Economische en toegepaste economische wetenschappen
Departement Toegepaste economische wetenschappen

voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. P. Sercu

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Er wordt in deze verhandeling eerst gepoogd om een exacte definitie te geven van het begrip holding.  Het is namelijk noodzakelijk dat Belgische holdings duidelijk maken waarvoor ze staan.  Tevens wordt er dieper ingegaan op de verschillen met andere participatiemaatschappijen.  Tenslotte wordt het inleidende hoofdstuk afgesloten met de algemene structuur en de controlewerving van holdings.  In het tweede hoofdstuk staan de fiscale aspecten centraal, met name het DBI-stelsel.  In het derde hoofdstuk wordt op gedetailleerde wijze de ontstaansgeschiedenis van de Belgische holdings beschreven.  In het laatste hoofdstuk worden een aantal punten besproken omtrent de toekomst van de Belgische holdings.  Er wordt ingegaan op de te volgen strategie om toegevoegde waarde te creŽren en om een zo goed mogelijk beleid te voeren.  Ook wordt er nagegaan hoe onafhankelijke bestuurders bijdragen tot een meerwaarde.  Vervolgens wordt er dan bekeken op welke mogelijke andere manieren holdings toegevoegde waarde kunnen bijbrengen. 

 

Dankwoord

 

Algemene Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Algemene beschouwingen

    1.1 Definitie

    1.2 Onderscheid met andere participatiemaatschappijen

    1.3 Soorten holdings

    1.4 Rol van holdings

    1.5 Structuur en kenmerken

        1.5.1 Algemene structuur

        1.5.2 Controlewerving

            1.5.2.1 Het verwerven van participaties

            1.5.2.1.1 Directe controle

            1.5.2.1.2 Indirecte controle

            1.5.2.2 Het verstrekken van industrieel krediet

            1.5.2.3 Verweven bestuursraden

            1.5.2.4 Aandeelhouderssyndicaten

            1.5.2.5 Groepsovereenkomsten

 

Hoofdstuk 2 Fiscale aspecten

    2.1 Het DBI-stelsel

        2.1.1 Algemene werking

        2.1.2 Voorbeeld

        2.1.3 Voorwaarden

            2.1.3.1 Taxatievoorwaarde

            2.1.3.2 Minimumparticipatievoorwaarde

            2.1.3.3 Nieuwe regelingen

    2.2 Vrijstelling van de meerwaarde op aandelen

    2.3 Successierechterlijke voordelen

    2.4 Vrijstelling van roerende voorheffing op sommige dividenden

        2.4.1 Toekenningen door een Belgische dochtervennootschap aan een moedervennootschap in andere lidstaat EU

        2.4.2 Toekenning door een Belgische dochtervennootschap aan een Belgische moedervennootschap

        2.4.3 Toekenningen door een vastgoedbevak

    2.5 Aftrekbaarheid van intresten om een deelneming te verwerven

    2.6 Vrijstelling van registratierecht bij inbreng van aandelen

    2.7 Fiscale ruling

 

Hoofdstuk 3 Ontstaansgeschiedenis van holdings in BelgiŽ

    3.1 De ontwikkeling van het Belgische spaarwezen in de 19de eeuw

        3.1.1 Sparen, een maatschappelijk project

        3.1.2 Het georganiseerde spaarwezen

        3.1.3 Mutualiteiten en coŲperaties

    3.2 Oprichting van de gemengde banken

    3.3 Splitsing van gemengde banken

        3.3.1 Definitie

        3.3.2 Wereldoorlog I

        3.3.3 Crisis

        3.3.4 Koninklijk Besluit van 22 augustus 1934

        3.3.5 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935

    3.4 Juridische ontwikkelingen

        3.4.1 Koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967

        3.4.2 Bespreking van de wet van 20 januari 1978

        3.4.3 Koninklijk besluit van 1 september 1986

        3.4.4 Wijziging van het DBI-stelsel

        3.4.5 Artikel 60 en 60bis

    3.5 Recente ontwikkeling in het Belgische holdingwezen

        3.5.1 Evolutie van de Generale Maatschappij

        3.5.2 Union MiniŤre du Haut-Katanga

        3.5.3 Investeringsmaatschappijen

            3.5.3.1 Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Vlaanderen

            3.5.3.2 Vlaamse investeringsmaatschappijen

            3.5.3.3 Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel

 

Hoofdstuk 4 Toekomst

    4.1 StrategieŽn

        4.1.1 Totstandkoming van strategieŽn

        4.1.2 Klassieke strategieŽn

            4.1.2.1 Herstructurering

            4.1.2.2 Diversificatie

            4.1.2.3 Internationale diversificatie

            4.1.2.4 Specialisatie

        4.1.3 HoldingstrategieŽn

            4.1.3.1 HoldingstrategieŽn voor volgroeide ondernemingen

            4.1.3.2 Meerwaarde-creŽrende strategieŽn

                4.1.3.2.1 GeŽngageerde aandeelhouder

                4.1.3.2.2 Synergiemanagers

    4.2 Definitie

    4.3 Bestuur

        4.3.1 Raad van bestuur

        4.3.2 Onafhankelijke bestuurders

        4.3.3 Interne audit

        4.3.4 Aandeelhouders

        4.3.5 Relevant aandeelhouderschap

        4.3.6 Machtsevolutie

    4.4 Meerwaarde creatie

    4.5 Van holding naar investeringsmaatschappij

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende