“Ten bate van het gezin
en ten bate van ons dierbaar Vaderland”.

De Hoge Raad voor het Gezin

(1946-1953).

 

Grietje Moerenhout

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. L. VAN MOLLE

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK I: De Hoge Raad voor het Gezin

    Inleiding

    1.1 Oprichting: een moeizame start

        1.1.1 Gezinsproblematiek in België voor en na 1945: toelichting

        1.1.2 Verslag van minister Albert Marteaux: analyse

        1.1.3 Eerste besluit ter oprichting: 28 november 1946

    1.2 Verdere besluitvorming: de eigenlijke aanvang van de activiteiten van de HRG

        1.2.1 Verslag van minister Alfons Verbist

        1.2.2 Tweede oprichtingsbesluit van prins Karel: 16 juli 1947

        1.2.3 Benoeming van de leden van de HRG: regentschapsbesluit van 25 augustus 1947

        1.2.4 Het huishoudelijk reglement van de HRG: MB van 29 augustus 1947

        1.2.5 Openingszitting HRG: 29 oktober 1947

    1.3 Reactie van de Bond der Kroostrijke Gezinnen in België

 

HOOFDSTUK II: Het gezin als mini-onderneming. Concrete activiteiten van de sociaal-economische sectie

    Inleiding

    2.1 Programmapunten

    2.2 Samenstelling

    2.3 Huisvestingsproblematiek

    2.4 Familiale inkomsten

2.5 De maatschappelijke zekerheid

2.6 Besluit

 

HOOFDSTUK III: De pedagogische sectie: Het gezin, opvoeden en opgevoed worden

    Inleiding

    3.1 Programmapunten

    3.2 Samenstelling

    3.3 Gezinsopvoeding: de voornaamste ontwikkelingslijnen (1945-1960)

    3.4 De relatie school-gezin

    3.5 Het cinemaprobleem

    3.6 Verlenging van de dienstplicht

    3.7 Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN

 

LIJST VAN GEBRUKTE AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende