“Ten bate van het gezin en ten bate van ons dierbaar Vaderland”. De Hoge Raad voor het Gezin (1946-1953). (Grietje Moerenhout)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

LIJST VAN BRONNEN EN WERKEN

 

A. BRONNEN

 

1. Onuitgegeven bronnen

 

 

2. Uitgegeven bronnen

 

 

B. WERKEN

 

 

 

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond

ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond

ACW: Algemeen Christelijk Werknemersverbond

AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

BS: Belgisch Staatsblad

BSP: Belgische Socialistische Partij

CRISP: Centre de Recherche en d’Information Socio-Politiques

CVP: Christelijke Volkspartij

HRG: Hoge Raad voor het Gezin

KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum

MB: Ministerieel Besluit

MPF: Mouvement Populaire des Familles

NAC: Nationale Arbeidsconferentie

NCMV: Nationaal Christelijk Middenstandsverbond

NWK: Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

PSB: Parti Socialiste Belge

PSC: Parti Social Chrétien

SV: Socialistische Vrouwen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende