Inleidende studie tot etniciteit in Afrika.

Met een case study over etniciteit bij de Baluba.

 

Joris Neyens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

Inleiding

Literatuurlijst

 

Deel 1: Wat is etniciteit?

1. Inleiding

2. De problematische benadering van etniciteit

A. De problematiek van etniciteit in de niet-wetenschappelijke wereld

B.  De problematiek van etniciteit in de academische wereld

    1. De betekenis en definiëring van etniciteit

    2. De benaderingen van etniciteit

 

Deel 2: Een eigen benadering van etniciteit 

1. Inleiding

2. Definitie van een etnische groep

3. Primordialisme versus instrumentalisme en constructivisme

4. Processen van onderscheiden

5. Het situationele en relatieve karakter van etniciteit

6. Conclusie

 

Deel 3: Een diachronische benadering van etniciteit in Afrika 

1. Inleiding

2. Het proces van etnogenese

3. Etniciteit tijdens de prekoloniale periode

4. Etniciteit tijdens de koloniale periode

5. Etniciteit tijdens de postkoloniale periode

6. Conclusie

 

Deel 4: Case study: Etniciteit bij de Baluba

 

Besluit

 

home lijst scripties inhoud volgende