Noren in een ivoren toren

Belgische pers over de Noorse referenda
over toetreding tot het Europese samenwerkingsverband
(1972 en 1994).

 

An Janssen

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Lamberts
Dr. J. Deferme

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

I. HISTORISCH KADER

    1. Kort overzicht van de geschiedenis van Noorwegen.

    2. Geschiedenis van de Europese Eenmaking

        2.1 Van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal tot Europese Unie

        2.2 Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte

 

II. OVERZICHT VAN DE REFERENDA

    1. Het referendum in 1972

    2. Van 1972 tot 1994

    3. Het tweede referendum

 

III. OVERZICHT VAN BELANGRIJKE ARGUMENTEN IN HET DEBAT EN HUN GEBRUIK IN DE BELGISCHE PERS

    1. Argumenten tegen toetreding

        1.1 Landbouw

        1.2 Visserij

        1.3 Eigen identiteit en nationaliteit

        1.4 Besluit bij de argumenten tegen toetreding

    2. Argumenten voor toetreding

        2.1 Economische Groei

        2.2 Internationale Samenwerking en de angst voor isolement

        2.3 De zorg om de toekomst van de Noorse verzorgingsstaat

        2.4 Besluit bij de argumenten voor toetreding

    3. Noordzeeolie en -gas

    4. Besluit

 

IV. REACTIES OP DE UITSLAGEN VAN DE REFERENDA

    1. Reacties van Noorse politici en deskundigen

    2. De reacties van Europese en Belgische politici

    3. Reacties van politiek commentatoren in BelgiŽ

    4. Besluit

 

V. ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende