De iconografie

van de 24 TĪRTHAŃKARA’S

 

pdf-version

Annelies Vanderlinden

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. Frank Van Den Bossche
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (33 mb)