De opvoeding van
Belgische prinsen en prinsessen
in de negentiende eeuw

 

Marleen Boden

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. JO TOLLEBEEK

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De kinderen van Leopold I en Louise-Marie van Orléans

            Voorstelling van de kinderen

            Opvoeders

                        Voedster, kindermeisje en gouvernante

                        Gouverneur en ondergouverneur

                        Gouvernante en ondergouvernante

                        Overig personeel

                        Ouders

                        Grootouders

            Inhoud van de opleiding

                        Intellectuele opleiding

                        Artistieke opleiding

                        Godsdienstige opleiding

                        Militaire opleiding

                        Voorbereiding op openbare functies

                        Studiereizen

                        Vrije tijd en ontspanning

 

Hoofdstuk 2: De kinderen van Leopold II en Marie-Henriette van Oostenrijk

            Voorstelling van de kinderen

            0pvoeders

                        Opvoedend personeel

                        Ouders en grootouders

            Inhoud van de opleiding

 

Hoofdstuk 3: De kinderen van Filips van Vlaanderen en Maria van Hohenzollern

            Voorstelling van de kinderen

            Opvoeders

                        Opvoedend personeel

                        Ouders en grootouders

                        Leopold II

            Inhoud van de opleiding

                        Intellectuele opleiding

                        Artistieke opleiding

                        Godsdienstige opleiding

                        Militaire opleiding

                        Voorbereiding op openbare functies

                        Studiereizen

                        Vrije tijd en ontspanning

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

            Bijlage I: Het opvoedend personeel van de Belgische prinsen en prinsessen

            Bijlage II: Schoolschriftjes van prinses Louise

            Bijlage III: Uurroosters van prins Boudewijn

            Bijlage IV: Reisdagboek van prins Boudewijn

 

home lijst scripties inhoud volgende