Plaats voor de Homo Ludens!

Vlaamse Provo’s
als nieuwe sociale beweging
in een ruimtelijk
wereld-systeem-analytisch perspectief

 

Joris Verschueren

pdf-version

Scriptie voorgelegd tot het behalen van het de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

Academiejaar: 2002-2003

UNIVERSITEIT GENT

Promotor: Prof. Gita Deneckere
Commissarissen: Conny Devolder
Dr. Stephan Vanfraechem
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (800 kb)