Taal, Toon & Thema Communicatieonderzoek
naar imago, taalstijl en thema's van

Kerkinactie

 

Dieneke van Dijken

Scriptie voorgelegd voor het behalen van de graad van
Master in de
Communicatiestudies

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Utrecht

1e studiebegeleider: Prof.Dr. Ed Elbers
2e studiebegeleider: Drs. Jacqueline Evers-Vermeul

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding en verantwoording 

    1.1 Opdrachtgever

    1.2 Aanleiding van het onderzoek

    1.3 Doelgroepen  1.4 Onderzoeksopdracht

    1.5 Indeling van het onderzoeksverslag 

 

2. Samenvatting

 

3. Kerkinactie

    3.1 Communicatiemiddelen Kerkinactie

        3.1.1 Website

        3.1.2 E-mails

        3.1.3 Omkeer

        3.1.4 Diakonia

        3.1.5 Vandaar

        3.1.6 Folders

        3.1.7 Telemarketing

        3.1.8 Mailings

        3.1.9 Televisie

        3.1.10 Face-to-Face

        3.1.11 Festivals en manifestaties

 

4. Probleemstelling

    4.1 Onderzoeksvragen

    4.2 Toelichting

 

5. Methode 

    5.1 Onderzoeksmethode

    5.2 Steekproef

        5.2.1 Steekproef analyse

        5.2.2 Steekproef empirisch onderzoek 

    5.3 Enquête

    5.4 Afnameprocedure

    5.5 Verwerking

 

6. Theoretisch kader

    6.1 De non-profit sector

        6.1.1 Non-profit organisaties in de samenleving

        6.1.2 Kerkelijke organisaties in de samenleving

    6.2 Marketing

        6.2.1 Marketing definitie

        6.2.2 Marketing communicatie 

    6.3 Marketing communicatie: Taalstijl

        6.3.1 Doel van een tekst

        6.3.2 Persuasieve en informatieve teksten

        6.3.3 Definitie taalstijl

        6.3.4 Taalstijl variabelen

        6.3.5 Taalstijleffecten

    6.4 Profielen van leden/donateurs in de non-profitsector 

    6.5 Marketing communicatie en taalstijl in (kerkelijke) non-profitorganisaties 

        6.5.1 Taalstijl kerkelijke organisaties

    6.6 Samenvatting en conclusie

 

7. Toelichting enquête en operationalisering

 

8. Analyse communicatiematerialen Kerkinactie

    8.1 Envelop, folder en brief van het programma ‘Werelddiaconaat’

    8.2 Envelop, brief en nieuwsbrief van het programma ’Zending’

 

9. Onderzoeksverantwoording

    9.1 Wijze van steekproeftrekking

    9.2 Steekproef

        9.2.1 Responsoverzicht

        9.2.2 Steekproefbeschrijving 

        9.2.3 Betrouwbaarheid

    9.3 Veldwerk

    9.4 Verwerking van de vragen

 

10. Resultaten

    10.1 Marketing/imago

        10.1.1 Beleving van het imago van Kerkinactie

        10.1.2 Bekendheid Kerkinactie en andere instellingen

        10.1.3 Voorkeur Kerkinactie en andere instellingen

        10.1.4 Geefgedrag aan instellingen

        10.1.5 Motivatie geefgedrag aan instellingen

        10.1.6 Geefgedrag aan Kerkinactie

        10.1.7 Motivatie geefgedrag aan Kerkinactie

        10.1.8 Communicatiemiddelen van Kerkinactie

        10.1.9 Waardering van communicatiemiddelen

    10.2 Taalstijl

        10.2.1 Waardering taalstijl

        10.2.2 Duidelijkheid taalstijl

        10.2.3 Verbetering taalstijl

    10.3 Thema’s

        10.3.1 Bekendheid programma’s

        10.3.2 Bekendheid campagnes 

    10.3.3 Voorkeur programma’s

 

11. Conclusie

 

12. Discussie

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende