Jef Turf

Een politieke identiteit van een communist

 

Susan De Coninck

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere

Commissarissen: Dr. Hendrik Defoort en Dr. Jan Dumoulyn

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Inleiding

    1 Verantwoording

    2 Status Quaestionis

        2.1 Geschiedbeoefening vanuit de partij

        2.2 Professionele historici

    3 Biografie

        3.1 Theoretisch kader

        3.2 De specificiteit van een biografie

        3.3 Bronnen

            3.3.1 archiefmateriaal

            3.3.2 Interviews

        3.4 De mogelijke problemen binnen het onderzoek

    4 Onderzoeksvragen

    5 Opbouw van de verhandeling

 

Hoofdstuk 1: Wat vooraf ging

    1 De K.P.B. tussen 1921 en 1960

    2 De jeugd van Jef Turf

    3 Universitaire studies

    4 Een wetenschappelijke carriŤre

    5 Historische situering van de vredesbeweging in BelgiŽ

    6 Problemen in Dourbes

    7 De staking tegen de eenheidswet

        7.1 Historische situering van de staking

        7.2 De opinie van Turf inzake de economische politiek

        7.3 Wat is de betekenis van een staking in deze periode?

        7.4 De staking te Couvin

    8 Hoe kunnen we verklaren waarom een intellectueel kiest voor het communisme?

    9 Besluit

 

Hoofdstuk 2: Een leven als partijbestendige 1960-1970

    1 De politieke context van 1960-1970

        1.1 De regering Spaak-LefŤvre

        1.2 De federale kwestie

            1.2.1 De communautaire kwestie in BelgiŽ 1960-1970

            1.2.2 De taalproblemen in Leuven

            1.2.3 Het oplaaien van de amnestiekwestie

    2 De K.P.B. 1960-1970

        2.1 De K.P.B. en haar interne evolutie

        2.2 De houding van de K.P.B. tegenover de regering

        2.3 De K.P.B. en de communautaire kwestie

            2.3.1 De K.P.B. en haar houding ten opzichte van federalisering

            2.3.2 De K.P.B. tegenover de Leuvense kwestie

        2.4 De K.P.B. en de amnestiekwestie

    3 Turf in de periode 1960-1970

        3.1 Inleidend stuk

            3.1.1 Functies van Turf

            3.1.2 De grippistische kwestie

            3.1.3 Huwelijksperikelen

            3.1.4 De vredesbeweging

            3.1.5 De houding van Turf tegenover de Belgische economie

        3.2 De houding van Turf ten opzichte van de regering

        3.3 Turf en de Vlaamse kwestie

        3.4 De houding van Turf tegenover de Leuvense kwestie

        3.5 Intellectuelen en de partij

            3.5.1 Hoe staan communisten tegenover intellectuelen binnen en buiten hun partijen?

            3.5.2 Turf als intellectueel en voor intellectuelen in de KPB

        3.6 Turf en het buitenland

            3.6.1 De contacten met Rusland

            3.6.2 De contacten met de D.D.R.

            3.6.3 De Praagse Lente

    4 Besluit

 

Hoofdstuk 3: De activiteiten van Turf 1970-1980

    1 De Belgische politiek 1970-1980

        1.1 De communautaire kwestie

        1.2 De Belgische economie 1970-1980

        1.3 De maatregelen van de overheid tegen de recessie

    2 De K.P.B. 1970-1980

        2.1 De K.P.B. en de communautaire kwestie

        2.2 De K.P.B. en het eurocommunisme

            2.2.1 Algemene inleiding

            2.2.2 De K.P.B. groeit naar het eurocommunisme toe

        2.3 De K.P.B. en de interne problemen

            2.3.1 Bevoegdheidsconflicten

            2.3.2 De problemen met het eurocommunisme

        2.4 De reactie van de K.P.B. op het soberheidbeleid van de regering

    3 Turf 1970-1980

        3.1 Inleiding

        3.2 Turf en de communautaire kwestie

            3.3.1 Het ontstaan van het ideeŽngoed

            3.3.2 Hoe ziet Turf het eurocommunisme in praktijk?

            3.3.3 Een eigen weg

            3.3.4 Turf versus Santiago Carillo

            3.3.5 Het belang en de repercussies van het eurocommunisme op Turf

        3.3 De activiteiten van Turf in verschillende stakingen

            3.3.1 De dokstaking van 9 april tot 5 juni 1973

            3.3.2 De strijd om Fabelta

            3.3.3 De strijd om de Ateliers de Construction Electrique de Charleroi (A.C.E.C.)

        3.4 De communistische pers en Turf

        3.5 Turf en de intellectuelen

        3.6 Taken verbonden aan de functies van Turf

            3.6.1 Algemeen

            3.6.2 De commissie energie

        3.7 Een politieke identiteit voor communisten

    4 Besluit

 

Hoofdstuk 4: De jaren als partijbestendige 1980-1988

    1 BelgiŽ 1980-1988

        1.1 De communautaire kwestie

        1.2 De economische problematiek

        1.3 De energieproblematiek

    2 De K.P.B. 1980-1988

        2.1 De reactie op de economische problematiek

        2.2 De sociale gevolgen van de energieproblematiek

        2.3 De K.P.B. en het buitenland

        2.4 Problemen binnen de partij

            2.4.1 De problemen met het eurocommunisme

            2.4.2 De neergaande spiraal

            2.4.3 De conclusies op regionaal niveau

            2.4.4 De nationale conclusies

            2.4.5 Waarom zakt de K.P.B. verder weg tijdens een economische recessie?

    3 Turf 1980-1988

        3.1 Turf en de economische recessie

        3.2 Activiteiten van Turf

            3.2.1 De vredesbeweging in de jaren 1980

            3.2.2 Amnestie

            3.2.3 Turf en de culturele aspecten

            3.2.4 Aandachtspunten van Turf

        3.3 Waarom blijft Turf bij de partij ondanks de tegenslagen ?

        3.4 De aanleidingen tot het ontslag van Turf

            3.4.1 De problemen met N.V. Volksuitgave

            3.4.2 De besparingen

            3.4.3 Nepotisme

            3.4.4 De Waarheid

            3.4.5 The day after

            3.4.6 De exclusie

        3.5 De publicaties van Turf

            3.5.1 Communist

            3.5.2 Het verval

    4 Besluit

 

Uitleiding: Het einde van het communistische intermezzo?

    1 Nawoord K.P.B.

    2 Turf na de K.P.B.

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Afkortingen

 

Bijlages

 

home lijst scripties inhoud volgende