Invloed van de leeftijd
en de arbeidssituatie op het arbeidswelzijn

Een analyse op gegevens uit de Belgische banksector

 

pdf-version

Evelien Kippers

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, departement Sociologie,
voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Sociologie.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. G. VAN HOOTEGEM
Verslaggever: Prof. Dr. H. DE WITTE
Assessor: Dr. B. CAMBRE

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (5,5 mb)