Een doorlichting van het media-imperium van

Tony O'Reilly

 Kevin McMullan

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de communicatiewetenschappen.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. dr. Els De Bens

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1. MEDIACONCENTRATIE

    1. INLEIDING

    2. MEDIA-EIGENDOMSSTRUCTUREN

    3. MEDIACOMMERCIALISERING

        3.1. Gevolgen van mediacommercialisering

    4. MEDIACONCENTRATIE

    5. INTERNATIONALISERING

        5.1. Gevolgen van internationalisering

    6. SOORTEN CONCENTRATIE

        6.1. Horizontale concentratie

        6.2. Verticale concentratie

        6.3. Kruisparticipatie

        6.4. Multisectoriële concentratie

    7. SYNERGIE

    8. TEVEEL CONCENTRATIE?

    9. GEVOLGEN VAN MEDIACONCENTRATIE

    10. WETGEVING

        10.1. Wat kan er tegen mediaconcentratie gedaan worden?

        10.2. Wat doet de Europese Unie?

            10.2.1. Historiek

            10.2.2. Situatie nu

            10.2.3. Problematiek inzake de huidige Europese regelgeving

            10.2.4. Toekomstperspectieven

    11. BESLUIT

 

HOOFDSTUK 2. TONY WHO?

    1. KORTE FAMILIEGESCHIEDENIS

    2. JEUGD

    3. RUGBYCARRIERE

    4. O’REILLY ALS PRILLE ZAKENMAN

    5. AN BORD BAINNE

    6. ERIN FOODS

    7. H.J. HEINZ

    8. FITZWILLIAM SECURITIES EN FITZWILTON

    9. MEDIABELANGEN

    10. O’REILLY DE GLOBETROTTER

    11. DE VERDERE KLIM BIJ H.J. HEINZ

    12. CRISIS EN REDDING IN IERLAND

    13. ATLANTIC RESOURCES

    14. MIDLIFE

    15. DE RIJKSTE MAN VAN IERLAND

 

HOOFDSTUK 3. O’REILLY IN IERLAND

    1. INLEIDING

    2. KORTE SCHETS VAN HET IERSE PERSLANDSCHAP

    3. WETGEVING

        3.1. De prioriteiten binnen het Ierse mediabeleid

        3.2. Anti-trust

        3.3. Cross-ownership

        3.4. Buitenlandse participatie

        3.5. Kritiek

        3.6. Recente ontwikkelingen

    4. INDEPENDENT NEWSPAPERS

        4.1. Het ontstaan van de Ierse pers

        4.2. William Martin Murphy en het ontstaan van de Irish Independent

        4.3. Independent Newspapers na William Martin Murphy

        4.4. 1973: O’Reilly verwerft controle

        4.5. Veranderingen bij Independent Newspapers

        4.6. Veranderingen in het Ierse perslandschap

        4.7. O’Reilly vult de tabloidleemte op

        4.8. Independent Newspapers domineert

        4.9. Independent actief in de ‘nieuwe media’

            4.9.1. MMDS

            4.9.2. Kabeldistributie

            4.9.3. Internet

        4.10. Buitenlandse participatie in de Independent-groep?

        4.11. De verovering van het platteland

    5. DE SUNDAY TRIBUNE

    6. HET VERDWIJNEN VAN DE IRISH PRESS

    7. DE OVERHEID VERSUS O’REILLY

        7.1. De Commission on the Newspaper Industry

        7.2. De Competition and Mergers Review Group

    8. RECENTE ONTWIKKELINGEN

        8.1. Independent Newspapers wordt Independent News & Media plc.

        8.2. O’Reilly officieel de baas

        8.3. De nieuwe printfaciliteiten

        8.4. De overname van Eircom

    9. BESLUIT

 

HOOFDSTUK 4. O’REILLY IN HET BUITENLAND

    1. INLEIDING

    2. MEXICO

    3. AUSTRALIË

        3.1. Korte schets van het Australische perslandschap

        3.2. Wetgeving

            3.2.1. Anti-trust

            3.2.2. Cross-ownership

            3.2.3. Buitenlandse participatie

            3.2.4. Toekomstperspectieven

        3.3. O’Reilly in Australië

            3.3.1. Provincial Newspapers of Queensland

            3.3.2. Fairfax

    4. ZUID-AFRIKA

        4.1. Korte schets van het Zuid-Afrikaanse perslandschap

        4.2. Wetgeving

            4.2.1. Anti-trust       

            4.2.2. Cross-ownership

            4.2.3. Buitenlandse participatie

        4.3. De politieke context van de jaren ‘90

        4.4. O’Reilly in Zuid-Afrika

    5. NIEUW-ZEELAND

        5.1. Korte schets van het Nieuw-Zeelandse perslandschap

        5.2. Wetgeving

            5.2.1. Anti-trust

            5.2.2. Cross-ownership

            5.2.3. Buitenlandse participatie

        5.3. O’Reilly in Nieuw-Zeeland

    6. GROOT-BRITTANNIË

        6.1. Korte schets van het Britse perslandschap

        6.2. Wetgeving

            6.2.1. Anti-trust

            6.2.3. Buitenlandse participatie

        6.3. O’Reilly in Groot-Brittannië

            6.3.1. De Mirror-mislukking

            6.3.2. Newspaper Publishing

            6.3.3. De Belfast Telegraph

            6.3.4. Andere Britse belangen       

    7. BESLUIT

 

HOOFDSTUK 5. OVERZICHT VAN HET HUIDIGE MEDIA-IMPERIUM VAN TONY O’REILLY

    1. INLEIDING

    2. IERLAND

    3. AUSTRALIË

    4. NIEUW-ZEELAND

    5. ZUID-AFRIKA

    6. GROOT-BRITTANNIË

    7. OVERIGE BELANGEN

    8. DE FINANCIËLE TOESTAND VAN DE GROEP

    9. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

    10. BESLUIT

 

HOOFDSTUK 6. DE MACHT VAN O’REILLY

    1. INLEIDING

    2. O’REILLY DE ‘NUMBER-CRUNCHER’

    3. DE INVLOED VAN KRANTENEIGENAARS

    4. DE INVLOED VAN O’REILLY

    5. DE POLITIEKE MACHT VAN O’REILLY

    6. BESLUIT

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende