Grenzen van tabloidjournalistiek

Een kort historisch overzicht, de visies,
de inhoud, de lezers en gevolgen

 

Charlotte Coudeville

 

Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Journalistiek

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Karin Raeymaeckers
Commissarissen: Prof. Dr. Els De Bens en Dr. Laurence Hauttekeete

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1.Inleiding

    1.1. Probleemstelling en doelstelling

    1.2. Literatuur

 

2. De geschiedenis van de tabloid

    2.1. De voorgangers

    2.2. De oorsprong: de Penny Press

    2.3. De twintigste eeuw: het succes van de tabloid?

 

3. De kritiek

 

4. De inhoud van de tabloid en zijn lezers

    4.1. Groot-BrittanniŽ

    4.2. De Verenigde Staten

    4.3. Het gebruik van fotoís in de tabloidjournalistiek

    4.4. Persoonlijkheden, casus Frank Bough

    4.5. De lezers

    4.6. De honger naar schandalen

 

5. De invloed van de tabloids: de tabloidisering?

    5.1. Inleiding

    5.2. Tabloidisering van de Britse pers

    5.3. Tabloidisering en gekkekoeienziekte: omgaan met paniek en angst

    5.4. Het onderzoek van Ian Connel naar tabloidisering: buitenlandse berichtgeving

    5.5. De Verenigde Staten: misdaad en gerecht floreren

 

6. Conclusie

 

7. Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende