Social and Economic Influence of

Ahmadiyya Muslim Community

in Flanders-Belgium

pdf-version

Khalid Saifullah

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit T. E. Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master in Management

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Hasselt

 

Promotor Prof. Dr. Mieke Vanhaegendoren

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,4 mb)