Pedagogische documentatie
in de kinderopvang

Een modern discours in een postmodern perspectief?

 

pdf-version

MichaŽl De Graeve

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Master in Sociaal Werk.

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. MICHEL VANDENBROECK

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,4 mb)