Synthese van diketopiperazines
als inhibitoren van histon deacetylase

Gunther Roesems

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Wetenschappen, Laboratorium voor Organische Chemie,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Scheikunde.

Academiejaar: 1999-2000

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Prof. Dr. D. Tourwé

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1) Samenvatting

 

2) Afkortingen

 

3) Inleiding

 

4) Doel van de thesis

 

5) Synthesestrategie

    5.1 Synthese van het cyclisch dipeptide

    5.2 Derivatisering

 

6) Bespreking van het uitgevoerde werk

    6.1 Synthese van (S)-fenylalanine methyl ester hydrochloride

    6.2 Synthese van Boc-Lys(Z)-Phe-OMe

    6.3 Synthese van cyclo[Lys(Z)-Phe]

    6.4 Synthese van cyclo[Lys-Phe]

    6.5 Synthese van cyclo[Lys(COCH2OBzl)-Phe]

    6.6 Synthese van cyclo[Lys(COCH2OH)-Phe]

    6.7 Synthese van cyclo[Lys(CONHOBzl)-Phe]

        6.7.1 Reacties met trifosgeen

        6.7.2 Reacties met p-nitrofenyl chloroformaat

        6.7.3 Reactie met fenyloxycarbonylsuccinimide

    6.8 Synthese van cyclo[Lys(CONHOH)-Phe]

 

7) Besluit

 

8) Experimenteel werk

    8.1 Identificatietechnieken en zuiverheidsbepaling

        8.1.1 Smeltdomein

        8.1.2 Optische rotatie

        8.1.3 Thin Layer Chromatography (TLC)

        8.1.4 High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)

        8.1.5 Massaspectrometrie (MS)

        8.1.6 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

        8.1.7 Infrarood Spectroscopy (IR)

    8.2 Synthese van cyclo[Lys-Phe]

        8.2.1 Karakterisatie van (S)-fenylalanine

        8.2.2 Synthese van (S)-fenylalanine methyl ester hydrochloride

        8.2.3 Synthese van Boc-Lys(Z)-Phe-OMe

        8.2.4 Synthese van cyclo[Lys(Z)-Phe]

        8.2.5 Synthese van cyclo[Lys-Phe]

    8.3 Synthese van cyclo[Lys(COCH2OH)-Phe]

        8.3.1 Synthese van cyclo[Lys(COCH2OBzl)-Phe]

        8.3.2 Synthese van cyclo[Lys(COCH2OH)-Phe]

    8.4 Synthese van cyclo[Lys(CONHOH)-Phe]

        8.4.1 Synthese van cyclo[Lys(CONHOBzl)-Phe]

 

9) Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende