Synthese van diketopiperazines als inhibitoren van histon deacetylase. (Gunther Roesems)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

D A N K W O O R D

 

Bij het einde van dit academiejaar wens ik iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot het tot stand komen van deze thesis.

 

Allereerst dank ik prof. D. Tourwé voor de kans die ik heb gekregen om enige labo ervaring te kunnen opdoen.

 

Verder gaat mijn dank in het bijzonder uit naar dr.Valerie Brecx voor de talloze uren goede begeleiding.

 

Natuurlijk bedank ik ook Georges en Marnicq voor het opnemen van de massa’s en evenzeer José en Ingrid voor de NMR spectra.

 

Zonder de inzet van al deze mensen, was het onmogelijk geweest dit werk te voltooien.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende