Het apocalyptisch denken
in de periode 1870-1914

Casusanalyse:
de ontvangst van de komeet van Halley
in belgiŽ in 1910.

 

Anouk Droesbeke

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. FranÁois

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. De geschiedenis van de apocalyptiek

     1. 1. Een introductie op apocalyptiek

     1. 2. Fundamenten

         1. 2. 1. Niet-joodse invloeden

         1. 2. 2. De joodse traditie

     1. 3. De genese van de apocalypsen

         1. 3. 1. De joodse apocalypsen

         1. 3. 2. De christelijke apocalyptiek

     1. 4. De ontwikkeling van de apocalyptische ideeŽn

         1. 4. 1. De vroeg-christelijke theologie

         1. 4. 2. De Kerk en de gelovigen in de Middeleeuwen

         1. 4. 3. Een groeiend optimisme

         1. 4. 4. Vooruitgang of decadentie?

        1. 4. 5. De periode 1870-1914

    1. 5. Conclusie

 

2. De betekenis van het einde: een interpretatiekader.

 

3. De ontvangst van de komeet van Halley in 1910 in BelgiŽ

     3. 1. De komeet van Halley

     3. 2. De ontvangst van de komeet in BelgiŽ: een onderzoek

         3. 2. 1. Afbakening

         3. 2. 2. Methodologie

         3. 2. 3. Een kwantitatieve benadering van de bronnen

         3. 2. 4. Een kwalitatieve analyse van de bronnen

     3. 3. Conclusie

 

Besluit: de ontvangst van de apocalyptische ideeŽn in BelgiŽ in de periode 1870-1914

 

Lijst van afkortingen

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende