Het plurale verzet.

De controverse over de feodale productiewijze
in Latijns-Amerika.

 

Matthias Lievens

Scriptie voorgelegd aan het departement sociale en culturele antropologie,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
sociale en culturele antropologie.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. R. Devisch.
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1.Frank versus Laclau, Wallerstein versus Brenner

    1.1.Frank

    1.2.Wallerstein

    1.3.Kritiek

        1.3.1.Reductionisme, functionalisme, mechanisme, individualisme

        1.3.2.Productieverhoudingen

        1.3.3.Het ritme van de ontwikkeling van de productiekrachten

    1.4.Laclau: de feodale productiewijze

    1.5.Analyse-eenheid

    1.6.Verhouding tussen productie en circulatiesfeer

    1.7.Hegemonie van mercantiele klasse

    1.8.Conclusie

 

2.De Productiewijzebenadering

    2.1.Balibar en Althusser

    2.2.Hindess en Hirst

    2.3.Laclau

    2.4.Wolpe

    2.5.Articulatietheorie: Rey

        2.5.1.Het concept articulatie

        2.5.2.Articulatietheorie

    2.6.Kritiek op Althusser

        2.6.1.Theorie en empirie

        2.6.2.Fetisjisme

        2.6.3.Marxí humanisme

 

3.Het geweld van abstracties

    3.1.Inleiding

    3.2.De filosofie van de interne relaties

    3.3.Gevolg: kritisch gestuurd empirisch onderzoek

    3.4.Productie in het algemeen versus historisch specifiek

    3.5.Historisch materialisme

    3.6.Recht

    3.7.Productiewijze

    3.8.Empirisme en emancipatie

 

4.De onzin van de economische theorie

    4.1.Castoriadisí kritiek op de marxistische economische theorie

    4.2.Productieverhoudingen als strijdverhoudingen

    Conclusie

 

5.De koloniale slavenproductiewijze

    5.1.Persoonlijke afhankelijkheid en geweld

    5.2.Bahia

        5.2.1.Inleiding

        5.2.2.Een rechtsvoll definitie van eigendom

        5.2.3.OrganisatiecategorieŽn van samenleving

        5.2.4.De mislukte combinatie met de lokale productiewijze

        5.2.5.Primitieve accumulatie/ Destructie natuurlijke economie

        5.2.6.De productieverhoudingen

        5.2.7.Productiekrachten  en techniek

        5.2.8.Combinatie van productiewijzen

        5.2.9.Strijdverhoudingen

        5.2.10.De planters en de wereldmarkt

        5.2.11.De culturele articulatie

        5.2.12.Cultuur en verzet: de santidade-cultus

        5.2.13.Acculturatie

 

Besluit

 

Referenties

 

home lijst scripties inhoud volgende