Het buitenstedelijk grondbezit
van de Gentse burgerij
in het begin van de 15de eeuw
(1400-1410)

 

pdf-version

Joris Vanderhaeghen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis .

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. E. Thoen

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)