ik bereik haar niet dan onvervuld

Close-reading interpretatie
van het tweeluik

‘Picknick bij Schimmeres’
van Henk Knol

Liesbeth Goedbloed

 

Scriptie bij de studie: Taal- en Cultuurstudies
Specialisatie: Moderne Nederlandse letterkunde
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Utrecht

 

Scriptiebegeleider: dr. J.H.T. Joosten

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord met vraagstelling, motivatie van onderwerpkeuze, status quaestionis en werkwijze

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

    1.1 De dichter Henk Knol

    1.2 Poëtica

    1.3 Het oeuvre van Henk Knol

    1.4 ‘Picknick bij Schimmeres’

1.4.1 ‘Picknick bij Schimmeres’ in het oeuvre van Henk Knol

1.4.2 Een eerdere versie

1.4.3 Typisch of a-typisch?

    1.5 Intertekstualiteit in het werk van Henk Knol

    1.6 De rol van de vrouw in het werk van Henk Knol

 

Hoofdstuk 2 Analyse en interpretatie van ‘Picknick bij Schimmeres’

    2.1 Analyse van ‘Picknick bij Schimmeres’

            2.1.1 Het rijm

                        2.1.1.1 Eindrijm

                        2.1.1.2 Binnenrijm, middenrijm, pauzerijm en kettingrijm

                        2.1.1.3 Assonantie

                        2.1.1.4 Alliteratie

2.1.1.5 Acconsonantie

            2.1.2 Het metrum

                        2.1.2.1 Metrum

2.1.2.2 Antimetrieën en enjambementen

            2.1.3 De strofevorm

    2.2 Interpretatie van het eerste gedicht van de tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’

            2.2.1 Geen ander uitzicht (regel 1-10)

            2.2.2 Picknick (regel 10-14)

            2.2.3 Slaap (regel 14-18)

            2.2.4 De levensfilosofie van de vrouw (regel 19-24)

            2.2.5 Winter (regel 25-30)

            2.2.6 Ontmaskering (regel 31-35)

            2.2.7 Vlucht (regel 36-39)

    2.3 Interpretatie van het tweede gedicht van de tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’

            2.3.1 Het klinkt als zilver (regel 41-46)

            2.3.2 Dit hooglied (regel 46-51)

            2.3.3 Na de winter (regel 52-60)

    2.4 Interpretatie van ‘Picknick bij Schimmeres’

            2.4.1 De isotopieën in ‘Picknick bij Schimmeres’

                        2.4.1.1 Dieren en dierlijkheid

2.4.1.2 Huis

2.4.1.3 Langgraf/ archeologie

2.4.1.4 Picknick

2.4.1.5 Seizoenen

            2.4.2 De vrouwen in ‘Picknick bij Schimmeres’

2.4.2.1 Vrouw uit gedicht ‘I’

2.4.2.1.1. Seksualiteit

2.4.2.1.2. Zwangerschap/ moederschap

2.4.2.2 Vrouw uit gedicht ‘II’ en gedicht ‘I’ vanaf regel 38

2.4.2.3 Vrouwe Geloof en Vrouwe Wijsheid

2.4.2.3.1. Vrouwe Geloof

2.4.2.3.2. Vrouwe Wijsheid

2.4.3 Abstracte motieven

2.4.3.1 Deugd/ondeugd

2.4.3.2 Dood

2.4.3.3 Leven

2.4.4 Het “verhaal” van het gedicht

2.4.5 De symbolische waarde van de personages

2.4.6 Het gedicht als tweeluik

 

Hoofdstuk 3 Conclusie

    3.1 Conclusie bij de interpretatie van ‘Picknick bij Schimmeres’

            3.1.1 Letterlijk en symbolisch

            3.1.2 Het leerproces van de ‘ik’

    3.2 Intertekstualiteit in ‘Picknick bij Schimmeres’

            3.2.1 Intertekstuele relaties met Spreuken

                        3.2.1.1 Spreukenwoorden

                        3.2.1.2 Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid

3.2.2 Intertekstuele relaties met De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus

3.2.3 Intertekstuele relaties met de Schimmeres

3.2.4 Overige intertekstuele relaties

3.2.5 De functie van intertekstualiteit in ‘Picknick bij Schimmeres’

 

Nawoord

 

Lijst van geraadpleegde literatuur

 

Bijlagen

            Bijlage I De tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’

Bijlage II ‘Picknick bij Schimmeres’ in Woordwerk: christelijk literair tijdschrift

            Bijlage III Literatuurlijst over Henk Knol

            Bijlage IV Formele aspecten van ‘Picknick bij Schimmeres’

1.   Het eindrijm in ‘Picknick bij Schimmeres’

2.   Het rijmschema van ‘Picknick bij Schimmeres’

3.   Assonantie in ‘Picknick bij Schimmeres’

4.   Alliteratie en acconsonantie in ‘Picknick bij Schimmeres’

5.   Het metrum, het aantal lettergrepen en de enjambementen in ‘Picknick bij Schimmeres’

Bijlage V   Isotopieën in ‘Picknick bij Schimmeres’

Bijlage VI Glossarium van architeksten

1.   Intertekstuele relaties met Spreuken

2.   Intertekstuele relaties met De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus

3.   Intertekstuele relaties met de Schimmeres

4.   Overige intertekstuele relaties

Bijlage VII Spreuken 9

Bijlage VIII Het tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’, de regels genummerd, als bladwijzer

 

home lijst scripties inhoud volgende