Werkgroep De Witte Kaproenen (1967-1985)
en Werkgroep Arbeid (1972-1989)

Een progressieve poging tot het beëindigen
van de historische dichotomie Vlaams-Links.

 

Soetkin Vincké

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Gita Deneckere
Commissarissen: Bruno De Wever en Maarten Vanginderachter

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

 

AFKORTINGEN EN BEGRIPSBEPALING

1. Gebruikte afkortingen

2. De Vlaamse Beweging: een definitie

3. De socialistische beweging: een definitie

4. Marginaliteit: een definitie

 

HOOFDSTUK I. HET UITEENGROEIEN VAN VLAAMSE BEWEGING EN SOCIALISTISCHE BEWEGING 1830-1985

1.1. 1830-1848

A. Vlaamse Beweging 1830-1848: het prille begin

B. Socialistische Beweging 1830-1848

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1830-1848: taalkundige versus sociale

1.2. 1848-1872

A. Vlaamse Beweging 1848-1872

B.  Socialistische Beweging 1848-1872: “Proletariërs aller landen  verenigt u”

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1848-1872: 

 burgerij versus proletariërs

1.3. 1872-1914

A. Vlaamse Beweging 1872-1914: in het katholieke vaarwater

B.  Socialistische Beweging 1872-1914: partijvorming en het Algemeen

 Enkelvoudig Stemrecht

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1872-1914: klerikalisme versus anti-klerikalisme. Vlaamse Kwestie wordt  “vrije kwestie”

1.4. 1914-1918

A. Vlaamse Beweging 1914-1918: activisme, passivisme, Frontbeweging

B.  Socialistische Beweging 1914-1918

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1914-1918: federalisme versus nationalisme

1.5. 1918-1940

A. Vlaamse Beweging 1918-1940: minimalisten versus maximalisten

B.  Socialistische Beweging 1918-1940: interne problemen

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1918-1940:  nationaal-socialisme versus socialisme

1.6. 1940-1945

A. Vlaamse Beweging 1940-1945: collaboratie

B. Socialistische Beweging 1940-1945: clandestien verzet

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1940-1945: collaboratie versus clandestien verzet

1.7. 1945-1960

A. Vlaamse Beweging 1945-1960: van repressie tot partijvorming

B. Socialistische Beweging 1945-1960

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1945-1960

1.8. 1960-1985

A. Vlaamse Beweging 1960-1985: de eis tot – tweeledig – federalisme  wordt geboren

B. Socialistische Beweging 1960-1985

C. Vlaamse Beweging en socialistische beweging t.o.v elkaar 1960-1985

 

HOOFDSTUK II. WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN 1967-1980

2.1. De ideologische fundering. Clarté, Daensisme, en Het Vlaemsche Front

2.1.1. Daensistische Beweging jaren 1880-jaren 1920

2.1.2. Clarté WO I – 1921

2.1.3. Het Vlaemsche Front 1919-1939

2.2. De Witte Kaproenen 1967: De oprichting

2.2.1. Het Nationaal Komitee 5 November, 1967

2.2.2. De Witte Kaproenen

2.3. Naamgeving: De historische Witte Kaproenen

2.3.1. De veertiende-eeuwse Witte Kaproenen

2.3.2. De Witte Kaproenen te Aalst 1909-1935

2.3.3. De Witte Kaproen te Gent 1910-1921

2.4. Doelstelling en ideologie

2.4.1.  De dichotomie Vlaams - Links

2.4.2.  Tweeledig federalisme en het Brussels probleem

2.4.3.  Vlaamse grip op Vlaamse land en economie

2.4.4.  Sociaal-maatschappelijke punten

2.4.5.  Politieke punten

A. Binnenland

B. Buitenland

2.5. Boek en brochures 1969-1980

2.5.1. Het kolonialisme in Vlaanderen: pleidooi voor een sociale revolutie  9, 216p.

2.5.2. Vlaamse strijd socialistisch (Een Marxistische analyse. Manifest   van De Witte Kaproenen) 1973, 14(16)p.

2.5.3.  De multinationals en Vlaanderen 1974, 25p.

2.5.4.  Het Brussels separatisme 1975, 30p.

2.6. Contacten met de geschreven pers 1969-1980

2.6.1.  Het Pennoen 1969-1976

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.2.  Volksgazet 1969

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.3.  Vrijdag 1973

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.4.  Meervoud 1975

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.5.  Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.6.  Het Blad 1979

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.7.  Komma 1984

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.6.8.  De Rode Vaan 1985

A. Maatschappelijke duiding

B. Contacten met DWK

2.7. Organisatie 1969-1980

2.7.1.  Theoretische actievoering

2.7.2.  Praktische actievoering

2.7.3.  Vergaderingen en gespreksavonden

2.7.4.  Samenwerking met Werkgroep Arbeid – V(R)SB

2.8. Leden 1969-1980

2.8.1.  De leden en hun taak

2.8.2.  Politiek-ideologische doorlichting

2.8.3.  Sociologische doorlichting

2.8.4.  Sociologische netwerkanalyse

A. De leden

B. Organisaties

2.9. Viering 10 jaar DWK: 1979

2.10. Op non-actief stelling 26 februari 1980

 

HOOFDSTUK III. WERKGROEP ARBEID 1972-1989

3.1. Voorgeschiedenis: Were Di

3.2. Werkgroep Arbeid 1972: de oprichting

3.3. Naamgeving en naamsveranderingen

3.4. Doelstelling en ideologie

3.4.1. De dichotomie Vlaams - Links

3.4.2. Autonomie en het Brussels probleem: van tweeledig federalisme naar separatisme

3.4.3.  Vlaamse grip op Vlaamse land en economie

3.4.4.  Sociaal-maatschappelijke punten

3.4.5.  Politieke punten

A. Binnenland

B. Buitenland

3.5. Brochures

3.5.1.  Vlaamse strijd socialistisch 1973, 16 p.

3.5.2.  De multinationals en Vlaanderen 1974, 25p.

3.5.3.  Het Brussels separatisme 1975, 30p.

3.5.4.  Beginselverklaring van Werkgroep Arbeid. Voor een autonoom en socialistisch Vlaanderen: van zelfbestuur naar zelfbeheer: een  pakket theoretische uitgangspunten, goedgekeurd op een weekend van Werkgroep Arbeid 20-21 maart ’76 te Kortrijk 1976, 24p.

3.5.5.  Brussel: Amoco Cadiz van Vlaams-Brabant: werkdocument 1978,  p.

3.5.6.  Ontwaak verworpenen der aarde: zangbundel 1978, 30p.

3.5.7.  Voor een onafhankelijk socialistisch Vlaanderen 1986, 10p.

3.6. Contacten met de geschreven pers

3.6.1.  Eigen pers

A. Arbeid (1972-1979) - De Wesp (1979-1981): binnenland

B. Meervoud (1975-1980): buitenland

3.6.2.  Pennoen

3.6.3.  Andere

3.7. Organisatie

3.7.1.  Kernen

3.7.2.  Theoretische actievoering

3.7.3.  Praktische actievoering

3.7.4.  Samenwerking met DWK

3.8. Leden

3.8.1.  Arbeid-Antwerpen

3.8.2.  Overige kernen

3.9. Viering 10 jaar Arbeid

3.10. 1983: het breukpunt

3.11. Op non-actief stelling 1983-1989

3.11.1. Arbeid-Antwerpen

3.11.2. Overige kernen

 

HOOFDSTUK IV. WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN KORTSTONDIG HEROPGERICHT 22/01/1984 – 17/01/1985

 

HOOFDSTUK V. INVLOED VAN WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN EN WERKGROEP ARBEID

5.1. Op de Vlaamse zijde

5.1.1.  Volksunie

5.1.2.  Vlaamse Beweging

5.2. Op de linker zijde

5.2.1.  BSP

5.2.2.  KPB

5.2.3.  Klein-links

5.3. Op zoek naar een verklaring voor de geringe invloed

5.3.1.  De theorie van de drukkingsgroep

5.3.2.  Het radicaal sektarisme

5.3.3.  De historische dichotomie Vlaams-links

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende