Werkgroep De Witte Kaproenen (1967-1985) en Werkgroep Arbeid (1972-1989). Een progressieve poging tot het beŰindigen van de historische dichotomie Vlaams-Links. (Soetkin VinckÚ)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

HOOFDSTUK IV. WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN KORTSTONDIG HEROPGERICHT 22/01/1984 ľ 17/01/1985

 

            Op 22 januari 1984 werd Werkgroep De Witte Kaproenen heropgericht. Hiervoor waren twee personen verantwoordelijk, Marc VinckÚ en Alfons Wolfs.

            Na het op non-actief stellen van Kern Antwerpen, wenste VinckÚ het aldus ontstane vacuŘm op te vullen door het oprichten van een nieuwe Vlaams-linkse organisatie. Hiervoor koos hij de naam van werkgroep DWK, die voor een groot deel de geestelijke vader van WA was geweest.

            Alfons Wolfs, die vanwege een beroepsziekte eind jaren 1970 Kern Antwerpen had verlaten, hielp VinckÚ nu actief bij de uitbouw van de nieuwe DWK.

            Werkgroep De Witte Kaproenen werd van een klein ledenkorps voorzien toen enkele voormalige Arbeid-leden de werkgroep kwamen vervoegen, daarmee het ledenaantal op een schaarse tien personen brengend.

            Tijdens het twaalf maanden tellende bestaan, hielden DWK zich als van oudsher bezig met theoretisch studiewerk. Iedere maand was er een vergadering voor de leden. Ook werd ÚÚn artikel geschreven in het blad Komma.

            Op 17 januari 1985 werden DWK voorgoed op non-actief gesteld.

            Opmerkelijk is echter dat in enkele documenten uit het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams-Nationalisme (ADVN) gewag wordt gemaakt van DWK die participeerden aan het Vlaams Progressief Alternatief (VPA) in 1986-1987[418].

            Het VPA was een poging van verschillende Vlaams-linkse organisaties om tot een progressieve frontvorming te komen. Naast DWK waren de overige organisatoren Masereelfonds, Vermeylenfonds, Arbeid-VRSB Brussel, Studiecentrum A. Mussche, Werkgroep Het Pennoen en Nieuw Links. Het VPA had 18 doelstellingen: een link leggen tussen VB en arbeidersbeweging, de heroriŰntatie van de VB op ruimere maatschappelijke structuurveranderingen, het bespreken van socio-economische problemen, de ideologische herprofilering van de VB naar de praktijk toe, een link leggen tussen VPA enerzijds en jeugd en gastarbeiders anderzijds, werken rond de klassenanalyse van de Vlaamse samenleving, rond de verzuiling en de particratie, en rond de monopolisering van informatieverstrekking, het verwezenlijken van een socialistisch Europa en de klassenstrijd in Vlaanderen, een oplossing zoeken voor het probleem Brussel, het progressieve leiderschap van de VB op zich nemen, werken rond de vredesbeweging, het tot stand brengen van een Vlaamse republiek, contacten met WalloniŰ tot stand brengen, het oprichten van een progressief weekblad over Brussel, de groenen integreren binnen VPA, een halt toeroepen aan het uiteengroeien van Vlaanderen en Nederland, en het tegengaan van de mijnsluitingen in Limburg[419].

            Uit de archiefdocumenten blijkt dat van de in 1984 actieve DWK uitsluitend VinckÚ aanwezig was binnen het VPA. Daarom stellen wij dat enkel hij de naam Witte Kaproenen verder droeg, terwijl de feitelijke werkgroep reeds in januari 1985 had opgehouden met bestaan.

            Wij oordeelden dat het belangrijk was het gebruik van de naam Witte Kaproenen in de periode 1986-1987 te vermelden, opdat hier geen betwisting over kan bestaan.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[418] ADVN D.426 AC50.15. dossier Vlaams Progressief Alternatief, en ADVN D515 (1-9) AC114.34. trefdag voor een Vlaams Progressief Alternatief (27 september 1986, Brussel).

[419] ADVN D.426 AC50.15. dossier Vlaams Progressief Alternatief.