Meta-analyse over de psychometrische
eigenschappen van enkele veelgebruikte
projectieve technieken.

 

Lic. Peeters, Tim;
Cayenberghs, Karen;
Debock, Karel;
Schouten, Ben
Wilderjans, Tom

 

december 2002

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Algemene inleiding

    1.1 Inleiding projectieve technieken

    1.2 Inleiding methodologische aspecten

2. Wetenschappelijke status van de Rorschach test

    2.1 Inleiding

    2.2 Wetenschappelijke status van het Comprehensive systeem

         2.2.1 Inleiding

         2.2.2 Normering

         2.2.3 Betrouwbaarheid

         2.2.4 R-probleem

         2.2.5 Validiteit

    2.3 Besluit

3. Wetenschappelijke status van de TAT

    3.1 Inleiding: de TAT algemeen

        3.1.1 Achtergrond

        3.1.2 Vorm en afname

    3.2 De TAT psychometrisch

        3.2.1 Introductie

        3.2.2 Indeling volgens scoringsschema

        3.2.3 Behoeftescoring

        3.2.4 SCORS

        3.2.5 DMM

        3.2.6 Conclusie naar scoringsschema toe

    3.3 Besluit

4. Wetenschappelijke status van tekentesten

    4.1 Inleiding

    4.2 Betrouwbaarheid

        4.2.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

        4.2.2 Test hertest betrouwbaarheid

    4.3 Validiteit

        4.3.1 Constructvaliditeit

        4.3.2 Gelijktijdige validiteit

        4.3.3 Incrementele validiteit

    4.4 Bruikbaarheid

    4.5 Normering

    4.6 Besluit

5. Conclusie

6. Referenties

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Andere werken van deze auteur op e-thesis
Tim Peeters Is er een onderscheid inzake persoonlijkheidsprofiel bij religieuze en niet-religieuze mensen? (onderzoeksartikel)
Tim Peeters De Tweede Naïviteit als grondhouding van de post-moderne gelovige. Een theologische theorie van Paul Ricoeur als achtergrond voor de psychologische theorie van David Wulff en het psychologisch model en instrument, de Post-Kritische Geloofsschaal, van Hutsebaut en collega’s.