Nationalisme en globalisering.

Een theoretische verkenning geïllustreerd
aan de hand van het nationalisme in Schotland.

 

Maarten Van Onckelen

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat
in de politieke en sociale wetenschappen.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Antwerpen
 

Promotor: Prof. Dr. D. Rochtus

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

 

DEEL I. NATIONALISME EN GLOBALISERING: GRASDUINEN IN DE LITERATUUR

 

2 NATIONALISME

    2.1 ENKELE DEFINITIES OM TE BEGINNEN

        2.1.1 Wat is nationalisme?

        2.1.2 Wat is een natie?

    2.2 NATIONALISME DOOR EEN SOCIOLOGISCHE BRIL

        2.2.1 De klassieke sociologen: verbazend stil

        2.2.2 Het grote debat

            2.2.2.1 De modernisten

            2.2.2.2 De modernisten vertellen slechts de helft van het verhaal

            2.2.2.3 Een samenvatting van het debat

        2.2.3 Nieuwe ontwikkelingen in de studie van het nationalisme

        2.2.4 De verschillende benaderingen van het nationalisme

    2.3 NATIE EN IDENTITEIT

        2.3.1 Nationale identiteit

        2.3.2 Civic en etnisch nationalisme

        2.3.3 Neonationalisme?

    2.4 EEN SYNTHESE VAN HET NATIONALISME

 

3 GLOBALISERING

    3.1 DE GLOBALISERING BESCHREVEN

        3.1.1 Afstanden vervagen

        3.1.2 Economie als uithangbord

    3.2 GLOBALISERING DOOR DE BRIL VAN DE SOCIOLOOG

        3.2.1 Globalisering, oude wijn in nieuwe zakken?

        3.2.2 Globalisering, een operationalisering

        3.2.3 Globalisering en moderniteit

    3.3 GLOBALISERING EN POLITIEK

    3.4 GLOBALISERING EN IDENTITEIT

 

4 NATIONALE ZELFBESCHIKKING

    4.1 DE STAAT EN DE INTERNATIONALE OMGEVING

        4.1.1 Definitie

        4.1.2 Staatsvorming

        4.1.3 Zelfbeschikking en soevereiniteit

        4.1.4 Staten, naties zonder staat en de Europese Unie

    4.2 OP ZOEK NAAR MEER ZELFSTANDIGHEID

        4.2.1 Nationalisme en de staat

        4.2.2 Een eigen staat als eindbestemming?

    4.3 ANALYSESCHEMA

        4.3.1 Een verandering in de situatie

        4.3.2 Legitimiteit en mobilisatie

 

5 EEN TERUGBLIK

    5.1 EEN NIEUW NATIONALISME

    5.2 ZELFBESCHIKKINGSRECHT OP VERSCHILLENDE MANIEREN

    5.3 CASUS SCHOTLAND

 

DEEL II. NATIONALISME IN SCHOTLAND

 

6 EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS

    6.1 SCHOTLAND, EEN NATIE MET MIDDELEEUWSE WORTELS

    6.2 BLIJVENDE BEMOEIENISSEN VAN DE ENGELSEN

    6.3 GODSDIENST BRENGT ENGELAND EN SCHOTLAND DICHTER BIJ ELKAAR

    6.4 NAAR EEN OFFICIALISERING VAN DE UNIE

    6.5 SCHOTLAND NA DE UNIE

 

7 NATIONALISME IN SCHOTLAND

    7.1 WORTELS IN HET VERLEDEN …

    7.2 … MAAR MET BEIDE VOETEN IN HET HEDEN

    7.3 DE SNP OF SCHOTS NATIONALISME IN DE POLITIEK

        7.3.1 De SNP in het politieke spectrum

        7.3.2 Het nationalisme van de SNP

 

8 SCHOTLAND OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

    8.1 DE SCHOTSE ECONOMIE

        8.1.1 Het industriële Schotland

        8.1.2 Landbouw en visserij

        8.1.3 Anders dan de anderen

    8.2 POLITIEK IN SCHOTLAND

        8.2.1 Britse parlementsverkiezingen in Schotland

        8.2.2 Het constitutionele vraagstuk

    8.3 DEVOLUTIE

        8.3.1 Niet van een leien dakje

        8.3.2 De Schotse politiek na het referendum

    8.4 WAT NA DEVOLUTIE: ONAFHANKELIJKHEID?

        8.4.1 De steun voor onafhankelijkheid

        8.4.2 “Independence in Europe”

        8.4.3 Enkele juridische aspecten

 

9 DE VERANDERINGEN VOORSPELD

    9.1 HET MISLUKTE REFERENDUM VAN 1979

    9.2 HET SUCCESVOLLE REFERENDUM VAN 1997

    9.3 WAT NA DEVOLUTIE?

 

10 BESLUIT

 

11 REFERENTIES

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende