De roep van de aarde, de roep van de armen
Ethische beschouwingen over duurzame voedselproductie, -consumptie en landgebruik.
 

pdf-version

Jasper De Jaeger

Masterproef tot verkrijging van de graad van Master in de god-geleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Academiejaar 2014-2015
 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN
 

Promotor: Prof. Dr. Johan DE TAVERNIER
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,7 mb)