De Subhadrāharana
van
M
ādhava Bhatta

 

pdf-version

Helena De Cock

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. Eddy Moerloose

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)