"Berecht hi de gemeente wel".

Beelden van correct bestuur in laatmiddeleeuws Holland
(1250-1450)

 

pdf-version

Jeroen Rodenberg

 

Masterthesis Bestuurskunde,

Management van de Publieke Sector

Universiteit Leiden
Augustus 2009

 

Begeleider: drs. A.D.N. Kerkhoff
Tweede lezer: prof.dr. M.R. Rutgers

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,5 mb)