Archeologisch Erfgoed
 en
Publiekspresentatie

 

Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.

 

Anton Cruysheer

 

pdf-version

Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam faculteit Letteren, opleiding archeologie

2002

Eerste begeleider : Drs. J. Kolen
Tweede begeleider : Drs. R.W. Brandt
Meelezer : Prof. dr. D. Yntema

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (6,5 mb)