De socialisatie van nieuwe parlementsleden
in het vlaams parlement
na 13 juni 2004

 

pdf-version

Sarah Botterman

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. S. FIERS
Verslaggever : Prof. Dr. M. HOOGHE

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,5 mb)