Het literatuurkritische werk van

Louis Paul Boon

1945-1974

 

Romain John van de Maele

Scriptie voorgelegd aan de  Open Universiteit Nederland
Faculteit Cultuurwetenschappen
 

Academiejaar: 2003-2004

Promotor: Prof. Dr. Dirk de Geest
Examinator: dr. E.H.R. Duyvendak

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

 

 

Verantwoording

1

 

 

Leven en werk van Boon

 

1.1

 

Inleiding

 

1.2

 

Een korte biografische schets

 

1.3

 

Een bondige voorstelling van het letterkundig werk

 

 

1.3.1

Kort chronologisch overzicht met een summiere verwijzing naar de receptie

 

 

1.3.2

Stijl en thematiek

2

 

 

Boon als criticus:  een verkenning

 

2.1

 

Inleiding

 

2.2

 

Boons vroege leesvoorkeuren

 

2.3

 

Boons literatuuropvatting en zijn criteria voor de kritische praktijk: een verkenning van gepubliceerde brieven en andere documenten

 

2.4

 

De bladen en tijdschriften waarin Boon als criticus aan het is gekomen

 

 

2.4.1

De roode vaan

 

 

2.4.2

Front

 

 

2.4.3

De Vlaamse gids

 

 

2.4.4

Vooruit

 

 

2.4.5

Tijd en mens

 

 

2.4.6

Nieuw Vlaams tijdschrift

 

2.5

 

Samenvatting en voorlopige conclusie

3

 

 

Het beeld van Boon als kunst- en literatuurcriticus in de opstellen van inleiders en beschouwers

 

3.1

 

Inleiding

 

3.2

 

De opvattingen van Herwig Leus

 

3.3

 

De opvattingen van Hedwig Speliers

 

3.4

 

De opvattingen van Paul de Wispelaere

 

3.5

 

De opvattingen van de samenstellers van Het literatuur- en kunstkritische werk

 

3.6

 

Samenvatting en voorlopige conclusie

4

 

 

Het onderzoeksmodel van Boonstra en aanvullende criteria

 

4.1

 

Inleiding

 

4.2

 

Het begrip kritiek nader gedefinieerd

 

4.3

 

Het model van Boonstra: de relationele categorieŽn

 

4.4

 

Unieke standpunten en ongebruikelijke technieken

5

 

 

De recensies in De roode vaan, Front, De Vlaamse gids, Vooruit, Nieuw Vlaams tijdschrift en Tijd en mens

 

5.1

 

Inleiding  

 

5.2

 

Bespreking volgens het model van Boonstra

 

 

5.2.1

De roode vaan

 

 

5.2.2

Front

 

 

5.2.3

De Vlaamse gids

 

 

5.2.4

Vooruit

 

 

5.2.5

Tijd en mens en Nieuw Vlaams tijdschrift

 

5.3

 

Evolutie van de kritische praktijk

 

 

5.3.1

Formele aspecten

 

 

5.3.2

Inhoudelijke aspecten

 

5.4

 

Opvallende of unieke standpunten en ongebruikelijke technieken

 

5.5

 

Samenvatting

6

 

 

Een vergelijking van de bestaande opvattingen met de analyse op basis van het model van Boonstra

 

6.1

 

Inleiding

 

6.2

 

De bestaande opvattingen herijkt op basis van het model van Boonstra

 

 

6.2.1

De opvattingen van Muyres en Sintobin

 

 

6.2.2

De opvattingen van Leus en Speliers

 

 

6.2.3

De opvattingen van De Wispelaere

 

 

6.2.4

De opvattingen van de editors

 

6.3

 

Een vergelijking van de analyse van Boons literatuurkritische bijdragen met de herijkte opvattingen van de commentatoren en de editors

 

6.4

 

Samenvatting

7

 

 

Algemene samenvatting en conclusies

 

7.1

 

Inleiding

 

7.2

 

Conclusies

 

 

7.2.1

De centrale vraag en de daarmee direct verbonden specifieke vragen

 

 

7.2.2

De overige onderzoeksvragen

 

7.3

 

Algemene conclusie

8

 

 

Literatuur

9

 

 

Bijlagen

 

10.1

 

Een kwantitatief  overzicht van Boons kritische bijdragen

 

10.2

 

De vroege leesvoorkeuren van Louis Paul Boon en de weerspiegeling van die voorkeuren in zijn kritische bijdragen vanaf 1945

 

10.3

 

De publicatievolgorde van de kritieken in  tijdschriften en in de bundel GeniaalÖ maar met te korte beentjes

 

10.4

 

De bijdragen in De roode vaan geanalyseerd aan de hand van het model van Boonstra

 

10.5

 

De bijdragen in Front geanalyseerd aan de hand van het model van Boonstra

 

10.6

 

De bijdragen in De Vlaamse gids geanalyseerd aan de hand van het model van Boonstra

 

10.7

 

De bijdragen in Vooruit geanalyseerd aan de hand van het model van Boonstra

 

10.8

 

De bijdragen in Tijd en mens en Nieuw Vlaams tijdschrift geanalyseerd aan de hand van het model van Boonstra

 

10.9

 

Overzicht van kritische bijdragen met substantiŽle overeenkomsten en/of identieke tekstgedeelten

 

 

home lijst scripties inhoud volgende