Marketing in de bibliotheek.

 Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum

 

pdf-version

Patrick Vanhoucke

Scriptie ingediend tot het verkrijgen van het diploma van
gegradueerde in het bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde

Academiejaar 2002-2003

Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Pestalozzi
voor Sociale, Agogische en Pedagogische Studies

Promotor: Mevrouw Nicole Van Hove

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,9 mb)