De politieke partijen en de taalwetgeving

Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten

(1873-1963)

 

Maarten Van Ginderachter

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. B. De Wever

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

Lectori Salutem

 

INLEIDING

    1. Verantwoording, methode en doelstellingen

    2. Status Quaestionis

    3. Begripsomschrijving

        3.1 Vlaamse beweging, natie, nationalisme en Waalse beweging

        3.2 Verwante begrippen

        3.3 Territoriale en personele principes, taalgelijkheid en wederkerigheid, regionalisme en aanverwanten

    4. Opbouw van de studie

 

DEEL 1: DE TAALWETTEN VAN HET CENSITAIRE BELGIE (1873-1893)

    I. Inleiding

    II. De wetten

        Hoofdstuk 1: De wet van 17 augustus 1873

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

            4. Besluit

        Hoofdstuk 2: De wet van 22 mei 1878

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Vlaamse katholieken

                3.2 Waalse liberalen

            4. Besluit

        Hoofdstuk 3: De wet van 15 juni 1883

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Argumenten en standpunten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

            4. Besluit

    III. Besluit: de taalwetten van het censitaire België

 

DEEL 2: DE TAALWETTEN UIT HET TIJDPERK VAN HET ALGEMEEN MEERVOUDIG MANNELIJK STEMRECHT (1894-1914)

    I. Inleiding

    II. De wetten

        Hoofdstuk 4: De wet van 18 april 1898

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1. Katholieken

                3.2 De (Waalse) liberalen

                3.3 De (Waalse) socialisten

            4. Besluit

        Hoofdstuk 5: de wet van 22 februari 1908

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

            4. Besluit

    III. Besluit: de taalwetten uit het tijdperk van het algemeen meervoudig mannelijk stemrecht

 

DEEL 3: DE TAALWETTEN UIT HET TIJDPERK VAN HET ALGEMEEN ENKELVOUDIG MANNELIJK STEMRECHT (1918-1935)

    I. Inleiding: de jaren ’20

    II. De wetten van de jaren ’20

        Hoofdstuk 6: De wet van 31 juli 1921

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 Frontpartij

            4. Besluit

        Hoofdstuk 7: De wet van 31 juli 1923

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 Frontpartij

            4. Besluit

    III. Inleiding: de jaren ’30. De Bormsverkiezing en het Compromis des Belges

    IV. De wetten van de jaren ’30

        Hoofdstuk 8: De wet van 5 april 1930

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 Frontpartij

                3.5 Communisten

            4. Besluit

        Hoofdstuk 9: De wet van 28 juni 1932

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 Frontpartij

            4. Besluit

        Hoofdstuk 10: De wet van 14 juli 1932

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 Frontpartij

            4. Besluit

        Hoofdstuk 11: De wet van 15 juni 1935

            1. Inleiding

            2. Verloop van de parlementaire procedure

            3. Standpunten en argumenten

                3.1 Katholieken

                3.2 Liberalen

                3.3 Socialisten

                3.4 VNV

            4. Besluit

    V. Besluit: de taalwetten uit het tijdperk van het algemeen enkelvoudig mannelijk stemrecht (1918-1935)

 

EPILOOG: DE TAALWETTEN VAN 1963

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende