De politieke partijen en de taalwetgeving. Een argumentatieanalyse van de Kamerdebatten (1873-1963). (Maarten Van Ginderachter)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Archiefbronnen

 

1.1 Uitgegeven bronnen

 

2. Literatuur

 

2.1 Werkinstrumenten

 

2.2 Geciteerde werken

 

 

Lijst van afkortingen

 

AMMS

Algemeen mannelijk meervoudig stemrecht

A.P.C.

Annales parlementaires, Chambre des représentants

A.P.S.

Annales parlementaires, Sénat

BEG

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis

BMGN

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

BP

Burgerlijke partij

D.P.C.

Documents parlementaires, Chambre des représentants

D.P.S.

Documents parlementaires, Sénat

EVB

Encyclopedie van de Vlaamse beweging

HKZMTLG

Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

HMGOG

Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent

LO

Lager onderwijs

MO

Middelbaar onderwijs

OM

Openbaar ministerie

TG

Tijdschrift voor Geschiedenis

VB

Vlaamse beweging

WB

Waalse beweging

WO I

Eerste Wereldoorlog

WO II

Tweede Wereldoorlog

WT

Wetenschappelijke Tijdingen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende