De Novelisatie in Vlaanderen

 

Kristien Lindemans

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Germaanse filologie.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Prof. J. Baetens

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

1 Inhoudsopgave

 

2 Inleiding

 

3 Theoretische Achtergrond

 

4 De polysysteemtheorie

    4.1 Definitie

    4.2 Afbakening

    4.3 Geschiedenis

        4.3.1 Inleiding

        4.3.2 Filmcatalogi

        4.3.3 Johan Daisne en de filmatiek

        4.3.4 jaar televisie, 50 jaar novelisatie?

    4.4 Productiviteit

    4.5 Kwaliteit

 

5 De veldtheorie

    5.1 Inleiding & begrippenverklaring

    5.2 De uitgever

    5.3 De auteur

        5.3.1 Biografie

        5.3.2 Scenario versus novelisatie: gelijkenissen en verschillen

        5.3.3 Het loon van een scenarioschrijver/novelisator

        5.3.4 De literaire kritiek: de keerzijde van de medaille?

 

6 Vertaalstrategie en onvertaalbaarheid

    6.1 Inleiding & Begrippenverklaring

    6.2 Analyse van de intersemiotische vertaling Sedes & Belli

        6.2.1 Inhoud van het verhaal en personages

        6.2.2 Vertaalnormen

        6.2.3 Onvertaalbaarheid

 

7 Lezersonderzoek volgens Radway

    7.1 Een mogelijk lezersonderzoek

    7.2 Probleemstellingen voor mogelijk verder onderzoek

 

8 Conclusie

 

9 Bibliografie

    9.1 Artikelen, verhandelingen en collegeteksten

    9.2 Congresteksten

    9.3 Boeken

    9.4 Novelisaties

    9.5 Interviews en eigen correspondentie

    9.6 Video’s

    9.7 Websites

 

10 Bijlagen

    10.1 Cijfers en data uit het archief van de openbare omroep

    10.2 Johan Daisne Violettes Impériales

    10.3 Lijst van jeugdseries van de openbare omroep van 1959 tot 1984

    10.4 Lijst van Volwassenseries van de openbare omroep

    10.5 Persoonlijke correspondentie met Rheinhilde de Wit (VTM)

    10.6 Sedes & Belli Salieri tekstfragment (p. 212-213)

    10.7 Thuis: Zomerlieven: tekstfragment (p. 10-11)

 

home lijst scripties inhoud volgende