De kritiek van David Ray Griffin
op het wetenschappelijk naturalisme
en zijn Whiteheadiaans alternatief.

 

pdf-version

 Peter Bogaerts
 

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van
Meester in de Wijsbegeerte
 

Academiejaar: 2012-2013

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE
DEPARTEMENT WIJSBEGEERTE
 

Promotor: Prof. dr. Luc Braeckmans
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie