Deviatie in Wetenschapscommunicatie

Casestudy Biologie

 

Lotte Alsteens

 

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Communciatiewetenschappen
MASTERPROEF TOT HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN MASTER IN DE JOURNALISTIEK

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Hans Verstraeten
Commissaris: lic. Pieter Maeseele
Commissaris: Prof. Dr. Dirk Voorhoof

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

Hoofdstuk 1: Theoretisch kader

    1. Modellen voor wetenschapscommunicatie

         1.1. De traditionele visie

             1.1.1. Het transfer paradigma

             1.1.2. De kritiek

         1.2. Cyclus van wetenschapscommunicatie

         1.3. Het continuüm van Cloître en Shinn

             1.3.1. Parameters en communicatieniveaus    

             1.3.2. Dynamiek in het continuüm: het ‘routine traject’ en ‘deviatie’

    2. Wetenschap en de media

         2.1. Wetenschappers in hun Ivoren Toren

         2.2. Motieven om aan wetenschapspopularisering te doen

         2.3. Popularisering in het belang van het publiek

         2.4. Mediatisering van de maatschappij

         2.5. Mediabekendheid en wetenschappelijke reputatie

    3. Wetenschap als politiek gebeuren

 

Hoofdstuk 2: Casestudy Biologie

    1. Probleemstelling

         1.1. Het doel

         1.2. Waarom biologie?

    2. Werkwijze

         2.1. De geïnterviewden

         2.2. De interviews

    3. Praktijk vs. Theorie

         3.1. Een traditioneel zicht vanuit de Ivoren Toren?

         3.2. De media alomtegenwoordig

             3.2.1. De invloed van mediatisering

             3.2.2. Het gebruik van de media

         3.3. Interdisciplinaire competitie

    4. Besluit

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende