De ontwikkeling van de grote low cost carriers
in West-Europa vanaf 2004

een economische analyse
 

 

pdf-version

Liesbeth Herremans

 

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van
Licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

 

Academiejaar: 2006-2007

Vrije Universiteit Brussel

 

Promotor : Prof. Dr. A. Verbeke

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,1 mb)