Amerikaans buitenlands beleid en democratie.

Een historische analyse van de democratische invloed op het beleid voor, tijdens en na de Koude Oorlog.

Philip Maelfait

 

Eindwerk voorgelegd aan de Faculteit Politieke Wetenschappen, Vakgroep Internationale Politiek.

Aanvullende Studie Internationale Politiek

Academiejaar: 2001-2002

Universitaire Instelling Antwerpen

Promotor: Prof. Dr. Y. Vanden Berghe

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding

 

2. Amerikaanse politieke structuur

    2.1. De President

    2.2. Het Ambtenarenapparaat

    2.3. Het Congres

    2.4. Diverse belangengroepen

    2.5. De media

    2.6. Het publiek: Verkiezingen

 

3. Historisch overzicht

    3.2. Eerste helft van de twintigste eeuw

    3.3. De Koude Oorlog

    3.4. Na de Koude Oorlog

 

4. Is er een alternatief systeem mogelijk?

 

5. Wat is er veranderd na 11 september?

    5.1. USA PATRIOT Act

    5.2. De verhouding tussen de Amerikaanse overheid en media

 

6. Besluit

 

7. Bibliografie

 

8. Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende