Abu Mina

de opkomst en de ondergang van een koptisch bedevaartsoord.

 

Inne Hermans

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Marc Coenen

 

home lijst scripties inhoud volgende

problemen met de Koptische tekst?

 

Inleiding bij deze thesis

 

1. Inleiding

 

2. Abū Mīnā  

     2.1 Inleiding    

     2.2 Etymologie van Abū Mīnā en opgravingsgeschiedenis 

     2.3 De nederzetting: historische ontwikkeling 

         2.3.1 De aanvang van de bewoning  

         2.3.2 De stedelijke uitbouw van het domein 

         2.3.3 De latere ontwikkeling  

     2.4 Beschrijving van de Vroeg-christelijke stadsdelen 

         2.4.1 Het buitenste domein   

         2.4.2 De buitenste woonstad  

         2.4.3 De noord-zuid straat  

         2.4.4 Het kerkelijk domein  

         2.4.5 Paleizen en paleisachtige structuren 

         2.4.6 Het oostelijke hof  

     2.5 Het ondergrondse graf van Apa Menas   .

     2.6 De Martelaarskerk   

         2.6.1 Eerste fase   

         2.6.2 Tweede fase   

         2.6.3 Derde fase   

         2.6.4 Vierde fase   

         2.6.5 Vijfde fase   

     2.7 De Grote Basilica   

         2.7.1 Eerste fase   

         2.7.2 Tweede fase   

     2.8 Het Baptisterium   

         2.8.1 Eerste fase   

         2.8.2 Tweede fase    .

         2.8.3 Derde fase   

     2.9 De Noordelijke Basilica   

     2.10 De Oostelijke kerk   

         2.10.1 Eerste fase   

         2.10.2 Tweede fase   

     2.11 De herbergen   

         2.11.1 Eerste type   

         2.11.2 Tweede type   

         2.11.3 Derde type   

     2.12 Grafkapellen uit Abū Mīnā  

     2.13 De baden    

     2.14 De overige gebouwen   

         2.14.1 Woonhuizen   

         2.14.2 Werkplaatsen   

         2.14.3 Grafvoorzieningen  

     2.15 Het gebruik van marmer in de gebouwen van Abū Mīnā

     2.16 De middeleeuwse nederzetting  

     2.17 Karakter van de kerken van pelgrimscentra 

     2.18 Synthese    

 

3.  Het Koptisch Martyrium en Encomium  

     3.1 Inleiding    

     3.2 Het manuscript Cod. M. 590  

         3.2.1 Perkament   

         3.2.2 Opmaak   

         3.2.3 Schrift   

         3.2.4 Decoratie   

         3.2.5 Inbinding   

         3.2.6 Moderne geschiedenis  

     3.3 Het Martyrium   

         3.3.1 Inleiding   

         3.3.2 De tekst   

         3.3.3 Vertaling   

     3.4 Het Encomium   

         3.4.1 Inleiding   

         3.4.2 De tekst    

         3.4.3 Vertaling   

    3.5 Confrontatie van literaire bronnen en archeologische observaties

 

4. Apa Menas    

     4.1 Inleiding    

     4.2 Bronnen    

     4.3 De gegevens uit de bronnen  

         4.3.1 Zijn leven van geboorte tot martelaarschap 

         4.3.2 Zijn begrafenis   

         4.3.3 De herontdekking van het graf  

         4.3.4 Een ongewone legende   

         4.3.5 De mirakels   

         4.3.6 Historische waarde  

     4.4 Het ontstaan van een tweede Apa Menas  

     4.5 Onderzoek naar de historiciteit van Apa Menas 

         4.5.1 Eerste hypothese  

         4.5.2 Tweede hypothese  

         4.5.3 Derde hypothese  

         4.5.4 Vierde hypothese  

         4.5.5 Redenen die aanleiding gaven tot de vorming van de vierde hypothese    

     4.6 Verklaring voor het verschijnen van Menas in PhrygiŰ 

     4.7 Het ontstaan van de naam Menas  

     4.8 De overbrenging van de overblijfselen van Apa Menas naar zijn kerk te Cairo

     4.9 Synthese    

 

5. De Menas-ampullen    

     5.1 Inleiding    

     5.2 Vorm en typologie   

     5.3 Materiaal en vervaardiging  

     5.4 Iconografie   

         5.4.1 Randversiering   

         5.4.2 Inschriften   

         5.4.3 Afbeeldingen van Apa Menas  

         5.4.4 Betwiste Menasafbeeldingen  

         5.4.5 De kamelen van Apa Menas  

         5.4.6 Andere heiligen op Menas-ampullen 

         5.4.7 Andere onderwerpen  

     5.5 Datering    

         5.5.1 Chronologie van de Menas-ampullen in K˘m el-Dikka

         5.5.2 Chronologie van de ampullen van Abū Mīnā 

     5.6 Inhoud    

     5.7 Synthese    

 

6. Verspreiding, verdwijnen en herleving van de cultus van Apa Menas

     6.1 Inleiding    

     6.2 Verspreiding van de cultus  

         6.2.1 Egypte   

         6.2.2 Het Oosten   

         6.2.3 Het Westen   

         6.2.4 Afrika   

     6.3 De neergang van Abū Mīnā en het omringend gebied 

     6.4 De herleving van de cultus van Menas  

     6.5 Synthese    

 

Conclusie    

 

Literatuur geciteerd in afgekorte vorm  

 

Bibliografie    

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

Lijst van illustraties met herkomst van de afbeeldingen 

 

Woordverklaringen    

 

home lijst scripties inhoud volgende

problemen met de Koptische tekst?

 

Problemen met de weergave van de Koptische tekst?

 

Op sommige pagina's komen delen voor in Grieks tekstschrift. Indien u deze tekst niet kan lezen maak dan gebruik van volgende mogelijkheden:

 

De getoonde foto's en afbeeldingen in deze scriptie dienen als illustratie in een wetenschappelijk werk. Indien de maker en/of rechthebbende hier bezwaar tegen heeft, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij de desbetreffende foto verwijderen.

The pictures shown in this essay are an illustration in a scientific work. If the author and/or claimant has objections, he can notify us and the pictures concerned will be removed.