Inventaris van het archief
van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria te Lokeren
(1808 – 1983).

 

De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: asile pour jeunes filles aliénées en het medisch-pedagogisch instituut Sint-Benedictus.

 

Maarten Savels

VERHANDELING TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN GEDIPLOMEERDE IN DE GESPECIALISEERDE STUDIES ARCHIVISTIEK EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER

Academiejaar: 2003-2004

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Promotor: Prof. Dr. G. Janssens

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. Inleiding

    1.1. Instellingenstudie

        1.1.1. De congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria

            1.1.1.1. Ontstaansgeschiedenis van de congregatie en van de vestiging te Lokeren

            1.1.1.2. Structuur en organisatie van de congregatie

        1.1.2. Het stedelijk hospitaal

            1.1.2.1. Het stedelijk hospitaal

            1.1.2.2. De Onze-Lieve-Vrouwcongregatie

        1.1.3. Het asiel voor krankzinnige meisjes / medico-pedagogisch instituut

            1.1.3.1. Wettelijk kader

            1.1.3.2. Geschiedenis

            1.1.3.3. Organisatie en structuur

    1.2. Het archiefbestand

        1.2.1. Periodisering

        1.2.2. Omvang

        1.2.3. Verwerving

        1.2.4. Raadpleegbaarheid

    1.3. Archiefvorming en eerdere bewerkingen

        1.3.1. Vreemde archieven

        1.3.2. Eerdere bewerkingen

        1.3.3. Oorspronkelijke ordening

        1.3.4. Lancunes / vernietigingen

    1.4. Verantwoording voor de ordenings- en beschrijvingsmethode

    1.5. Archiefschema

    1.6. Bibliografie

        1.6.1. Bronnen uit het archief van de ZLJM

        1.6.2. Literatuurlijst

        1.6.3. Internetlinks

    1.7. Bijlagen

        1.7.1. Oud organogram van de congregatie

        1.7.2. De algemene oversten

        1.7.3. De moeder-oversten van Lokeren

        1.7.4. Nieuw organogram van de congregatie

 

2. Inventaris

    2.1. Congregationeel archief

        2.1.1. Contacten met het algemeen bestuur van de congregatie te Gent

        2.1.2. Contacten met de kerkelijke overheden

        2.1.3. De lokale kloostergemeenschap

        2.1.4. De zusters

        2.1.5. Vieringen

        2.1.6. Diverse stukken verzameld door de zusters

    2.2. Archief van het stedelijk hospitaal

        2.2.1. Archief van het stedelijk hospitaal

        2.2.2. Archief van de Onze-Lieve-Vrouwcongregatie

    2.3. Archief van het asiel voor krankzinnige meisjes / medico-pedagogisch instituut

        2.3.1. Instellingsgebonden archief

            2.3.1.1. Wet- en regelgeving

            2.3.1.2. De inspectie

            2.3.1.3. Algemene briefwisseling

            2.3.1.4. Boekhouding en financiën

            2.3.1.5. Onderhoudsgelden en vergoedingen voor patiënten

            2.3.1.6. Personeel en pensioenen

            2.3.1.7. Verzekeringen en uitkeringen bij ziekte en ongeval

            2.3.1.8. De sociale dienst

            2.3.1.9. Vieringen

            2.3.1.10. Nieuwe taken ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog

        2.3.2. Patiëntgebonden archief

            2.3.2.1. Inschrijving, plaatsing en uitschrijving

            2.3.2.2. De medische aspecten

            2.3.2.3. Onderwijs

    2.4. Gemengd archief

        2.4.1. Patrimonium

        2.4.2. Begravingen van zusters en patiënten

        2.4.3. Contracten

    2.5. Losgeraakte stukken

    2.6. De bibliotheek van de verschillende instellingen

        2.6.1. Boeken ter ondersteuning van de werking van de instelling

        2.6.2. Schoolboeken

        2.6.3. Medische, pedagogische en psychologische werken

        2.6.4. Muziekboeken

        2.6.5. Periodieken

 

home lijst scripties inhoud volgende