De rechtstreekse Premierverkiezing
in IsraŽl in 1996 en 1999

 

met een analyse van de campagnes

 

Pieter Vanheuverzwijn

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. B. MADDENS
Verslaggever : Prof. Dr. W. DEWACHTER

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Politieke geschiedenis van IsraŽl

     1.1 Multipartijsysteem met een dominante partij. 1948 tot 1965

     1.2. Clusterpartijen. 1965 tot 1977

     1.3. Partijblokken. 1977 -1988

     1.4 Vierde periode

     1.5. Besluit

 

2. De electorale hervorming

     2.1. Oorzaak en geschiedenis van de hervorming

         2.1.1. Algemeen

         2.1.2. Praktijk

     2.2. Aanloop tot hervorming

     2.3. Inhoud van de hervorming

     2.4. Voorstanders en opposanten van de hervorming

     2.5. Besluit

 

3. De verkiezingen van 1996

     3.1. De jaren vůůr de Campagne

     3.2. Start van de campagnes

     3.3. De campagnes

         3.3.1. De campagnes van 1996: algemeen

         3.3.2. De campagnes van 1996: specifieke kenmerken

             3.3.2.1. De twee paradoxale campagnes

             3.3.2.2. Buitenlandse spindoctors

             3.3.2.3. Rol van de kandidaat

             3.3.2.4. De rol van de kleine partijen

             3.3.2.5. De trek naar het centrum

         3.3.3. Likud. Netanyahu! Creating Peace with Security

         3.3.4. Labor

         3.3.5. Het einddebat

         3.3.6. De nieuwe campagnestijl

     3.4. De Knessetverkiezingen en de kleine partijen

         3.4.1. Algemeen

         3.4.2. Lijst van de Knessetpartijen in 1996

     3.5. De Polls voor de rechtstreekse premierverkiezing in 1996

     3.6. De verkiezingsuitslagen van 1996

     3.7. Besluit

 

4. De verkiezingen van 1999

     4.1. Na de verkiezingen van 1996

         4.1.1. Algemeen

         4.1.2. Likud na 1996

         4.1.3. Labor

         4.1.4. De Center Party en andere partijen

     4.2. De campagnes

         4.2.1. Labor Israel wants a Change

         4.2.2. Likud A strong leader for the future of Israel

         4.2.3. Center party

     4.3. De verkiezingen zelf

         4.3.1. De uitslagen

         4.3.2. Fragmentatie

         4.3.3. De overige partijen

         4.3.4. De polls

         4.3.5. Split-ticket voting

         4.3.6. De nieuwe regering

     4.4. Polarisatie

     4.5. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende